(Last Updated On: 31. august 2018)

Vibeke Maj Magnussen (th) forklarer tankerne bag fiske-undervandsbåd-flyvemaskinen. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Store Heddinge: Også legepladsen er designet af lokale Tingtegneriet fra Frøslev.

Legepladsen bliver omkranset af en cirkelmur i kridtsten på 14 meter i diameter, der vil være 80 cm. høj på sit højeste sted – og stenene vil alle være doneret af borgere fra lokalsamfundet.

– Cirklen bliver ikonisk og samtidig skal den skærme mod trafikken ud mod Kronhøjvej, sagde projektleder Charlotte Mannstaedt, der har allieret sig med Helge Iversen, også kendt som murer-Helge. Han stod i sin tid for opførelsen af flinteovnen på Christiansø i Rødvig.

Projektlederen håber også at kunne gøre murrejsningen til et fælles, lokalt projekt, og vil man gerne være med til at mure en cirkelmur, hører hun meget gerne nærmere.

Arbejdet forventes at pågå engang i foråret, og legepladsen skal gerne stå færdig før sommerferien 2019. Tidligere melding var et år tidligere, men netop udvidelsen med en cirkelmur af kridtsten har forsinket arbejdet.

En eventyrlig legeplads

På mødet blev præsenteret en model af de legeredskaber, der planlægges opført indenfor ringen. Og for Claus Boye Petersen og Vibeke Maj Magnussen, der udgør Tingtegneriet, har udgangspunktet været, at det skal være et eventyrligt sted, hvor børnenes kreativitet stimuleres.

En model af legepladsen. (Foto: Rikke Michael Hansen)

En slags fiske-undervandsbåd-flyvemaskine leder ind til legeområdet og fungerer samtidig som hule, dæk og klatreområde. Inde på pladsen – med et faldunderlag af grus, som ofte anvendes på legepladser – er der balancebomme og –pæle, reb at klatre i og på, pæle i forskellige niveauer og et par store, stirrende øjne, som nok kan sætte fantasien i gang.

Udenfor muren bliver der forhåbentlig plads til både en karrusel, en rutschebane og kolbøttestænger.

Det er Tingtegneriets første legeplads, og de har naturligvis allieret sig med en legepladsinspektør, som skal godkende legepladsen, inden den tages i brug.
rmh

 

Skriv en kommentar