(Last Updated On: 16. april 2019)

Med støtte fra Udvikling Stevns og Strøby Egede Håndværkerne vil SEBG opgradere byens legepladser til gavn for både børn og voksne

Bestyrelsesmedlem i SEBG, Christian Weber fortalte om planerne for byens legepladser.  (Foto: Rikke Michael Hansen)

Strøby Egede: Henover sommer får Strøby Egede Borger- og Grundejerforening (SEBG) travlt med at sætte et par af legepladserne i Strøby Egede i stand.

Foreningen har i første omgang valgt at tage fat på de to legepladser, der ligger på henholdsvis Egelundsvej 11 og på Kystvejen 45 ved Bådklubben Ege.

Legepladserne ligger på kommunalt ejet grund. Foreningen ønsker ved renoveringen af legepladsen på Egelundsvej samtidig at udvide arealet fra i dag 200 kvadratmeter til fremtidigt at indbefatte hele det kommunalt ejede areal på 310 kvadratmeter. Det blev godkendt ved seneste kommunalbestyrelsesmøde i marts.

Legepladsen ved Solgårdsparken er lidt sværere at gå til, og vil derfor blive taget fat om på et senere tidspunkt.

Bestyrelsesmedlem i foreningen, Christian Weber, løftede lidt af sløret for de planer, der arbejdes med: Det bliver naturlegepladser, hvor der også vil være både ophold og træningsmuligheder for de voksne. Ambitionen er, at det bliver nogle multifunktionelle rum, hvor børnene sammen med deres forældre og bedsteforældre kan få nogle gode og aktive udendørs timer, og ønsket er, at også byens unge, dagplejere og andre interessenter vil gøre brug af dem.

LAG-midler og håndværkerhjælp

Legepladsen ved Bådklubben Ege har set bedre dage. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Foreningen har i eget budget for indeværende år afsat 198.000 kroner. Desuden har de fået tilsagn på 78.000 kroner i LAG-midler fra Udvikling Stevns.

– Vi har også fået stor opbakning fra Strøby Egede Håndværkerne, som har tilbudt at udføre anlægsarbejdet kvit og frit. Det beløber sig til omkring 100.000 kroner, og det er vi rigtig glade for, oplyste Christian Weber.

Indenfor den næste måneds tid vil bestyrelsen indsende de konkrete projekter med byggeansøgninger af sted til Stevns Kommune. Her er behandlingstiden omkring 8-10 uger, hvorfor man forventeligt kan gå i jorden til sommer.

– Vi vil undervejs invitere til forskellige events og arrangementer, hvor man blandt andet kan være med til at bygge eller tage en pensel i hånden, så vi alle får medejerskab, sagde Christian Weber.

Håbet er, at legepladserne kan tages i brug i løbet af sensommeren.
rmh

Skriv en kommentar