(Last Updated On: 29. februar 2016)

Læserbreve-735x415Rødvig Borgerforening har leveret en fortrinlig, velbearbejdet rapport, som afsøger behovet for en halløsning i Rødvig til glæde for klubber og foreningsliv i det sydstevnske. I samme rapport dokumenterer Rødvig Borgerforening, at en hal iberegnet faciliteter og velfærd kan bygges for 12,7 millioner kroner.

I rapporten kan man læse, at Rødvig G&I, Sydstevns G&I, roklubben, Sejlklubben Rødvig Stevns, Rødvig Roklub og Rødvig FC tilsammen har 510 halbrugere. Af samme årsag har foreningslivet på det sydlige Stevns brug for ordentlige rammer. Udfordringen i forhold til rammerne bliver kun endnu mere presserende, når brugsretten til den tidligere kommunale hal i Boestofte bortfalder.

Der er talt alt for længe om denne sag, og på ærgerlig vis er byggeriet i Rødvig blevet kædet sammen med et nyt halbyggeri i Store Heddinge. Der er afsat 14,3 millioner til en hal i Rødvig, og spørgsmålet synes at være, om pengene skal bruges i Rødvig, eller om midlerne skal overføres til etableringen af et større idrætscenter i Store Heddinge. Liberal Alliance støtter, at der bygges en standardhal i begge byer, og partiet vil i den henseende advare mod, at kommunen bevæger sig ud i et større prestigeprojekt i Store Heddinge.

Endvidere synes argumentationen for at henlægge de sydstevnske idrætsaktiviteter til Store Heddinge svær at følge. Stevns er ikke domineret af et enkelt større byområde, hvorfor kommunens succes som bosætningskommune afhænger af, at der skabes attraktive bosætningsvilkår flere steder. I tre af de fire udviklingsbyer på Stevns, hvoraf Rødvig er den ene, er der en positiv befolkningsfremskrivning frem mod 2021. Af samme årsag synes det mærkværdigt, at flere partier ikke ønsker at videreudvikle dette område af Stevns, der med det kommende besøgscenter, havn, det skønne hav, daginstitution og skole synes som et oplagt bosætningsområde for potentielle tilflyttere.

Liberal Alliance vil gerne minde om, at borgerne i Rødvig til flere debatarrangementer op til kommunalvalget i 2013 blev stillet et halbyggeri i udsigt. I den henseende er det værd at holde sig for øje, at ordholdenhed er en særlig dyd, som vælgerne respekterer.

Afslutningsvis skal der lyde endnu et tak til Rødvig Borgerforening for det flotte arbejde med rapporten. Og lad så Rødvig få den hal i havn!

På vegne af Liberal Alliance Stevns

Rasmus Englund

Skriv en kommentar