(Last Updated On: 19. februar 2020)

LIFE-projektets store transportable forskningsbus besøgte Hotherskolen, og det vakte jubel hos eleverne. (Privatfoto)

Undervisning: Hotherskolens 9. årgang havde i sidste uge besøg af LIFEs mobile laboratorium.

LIFE er et landsdækkende og almennyttigt undervisningsinitiativ inden for STEM (Science, Teknologi, Engineering og Matematik), støttet af Novo Nordisk Fonden.

Alle skal brødfødes

Eleverne på Hotherskolen skulle igennem et undervisningsforløbet, som hed WeGrow.

Teamet er, at alle skal brødfødes, men i takt med, at vi bliver flere og flere, optager vi mere og mere plads. Byerne bliver større, landbrugsarealerne mindre. En af de måder, vi kan imødegå udfordringen på, er at producere mere effektivt, så høstudbyttet på de landbrugsarealer, der er til rådighed, bliver større. Det er netop omdrejningspunktet i WeGrow.

– I WeGrow arbejder eleverne med bio- og sensorteknologier, som kan hjælpe os med at løse de udfordringer, verden står overfor med en voksende befolkning, der skal brødfødes, fortæller viceskoleleder Thomas Bläske Vestergaard.

Fed undervisning

Kernen i LIFE er deres undersøgelsesbaserede og virkelighedsnære undervisningsforløb. LIFE Forløb understøtter den almindelige undervisning og er målrettet naturfagene i grundskolen og ungdomsuddannelserne.

Alle LIFE Forløb belyser aktuelle samfundsudfordringer, som er relevante i forhold til elevernes hverdag. Helt konkret inviteres elever til at løse virkelige problemer, der understøtter FN´s Verdensmål for bæredygtig udvikling. LIFE Forløb bygger på tværfaglig STEM-undervisning og lever op til de relevante fælles mål i grundskolen og faglige mål i ungdomsuddannelserne.

– Det er en federe måde at blive undervist på, og det har været sjovt at prøve forsøgene. Hele klassen har været engageret motiveret gennem dagen, fortæller Sofia, Freja og Annemone fra 9B på Hotherskolen.

Skriv en kommentar