(Last Updated On: 16. februar 2021)

Det er en klar mærkesag for NYT Stevns, at friskolerne behandles på lige fod med Stevns Kommunes kommunale skoler, og det kan i den grad undre, at Venstre med borgmesteren i spidsen ikke træder i karakter i sagen om forskelsbehandlingen i forhold til Covid-19 testning af lærerne.

Coronaepidemien rammer de borgere, der står i frontlinjen lige hårdt, og hvad angår folkesundhed gælder lige ret for alle – det er helt absurd, at der i Stevns Kommune gøres forskel på, om man er ansat i privat eller offentligt skoleregi.

Alle lærere i Stevns Kommune er frontpersonale nu, hvor børnene vender tilbage til skolen, og bør naturligvis testes.

I NYT Stevns forventer vi derfor også, at borgmesteren hurtigst muligt griber ind i denne sag og sikrer, at friskolernes lærere tilbydes præcis samme testmulighed som kommunens øvrige skoler.

NYT Stevns
Jørgen Larsen
Mogens Haugaard

Skriv en kommentar