(Last Updated On: 1. februar 2016)

DSC_0016 DSC_0011STORE HEDDINGE: De cirka 136 år gamle lindetræer på Assistens Kirkegård, den gamle kirkegård ved Sankt Katharina Kirke og lindetræerne ved selve kirken får i øjeblikket en kærlig behandling med saven.

Arbejdet med at styne de i alt 98 træer står på mindst en måned. For selve styningen står JJ Skovservice fra Arnøje, hvor det er Jesper Hansen, som adræt kravler op i liften og herfra styner træerne med sin motorsav.

Kirkegårdens eget personale, gartner Brett Jensen og gartnermedhjælper Jesper Pedersen, står for det øvrige arbejde med de nedsavede grene, der slutteligt skal ophugges til flis af en kæmpe flishugger fra Hedeselskabet.

– Der er nogle af træerne, de er fra ca. 1880, der har svamp i roden. Derfor skærer vi også nogle af dem af i toppen, så risikoen for at der sker for store bræk af træet bliver mindre, forklarer Brett Jensen og Jesper Pedersen til Stevnsbladet.

Træerne blev som nævnt sidst stynet i 2004, og styningsarbejdet udføres under ledelse af kirkegårdsleder Majanita Hansen.

– Det vil se meget markant ud, når styningen er gjort – og måske lidt voldsomt, mens det står på, siger hun.

De 98 gamle lindetræer er alle fredede.

cs

(Foto: Charlotte Skøtt)

Skriv en kommentar