(Last Updated On: 23. juni 2020)

Line Krogh Lay aflagde beretning for de fremmødte medlemmer. (Foto: Henrik Fisker)

Stevns: Deltagerne i den radikale generalforsamling mandag aften i sidste uge rejste sig op på Hansen Café & Bar i Store Heddinge og klappede, da de havde genvalgt Line Krogh Lay som partiets spidskandidat ved kommunevalget 16. november 2021. Uden modkandidat, forstås.

I forvejen er Line Krogh Lay valgt som sit partis folketingskandidat i både Faxe- og Køge-kredsen, og hun er i øjeblikket partiets andensuppleant til Folketinget i Sjællands Storkreds.

Hun takkede for valget som spidskandidat og afslørede allerede i sin grundige og velforberedte tale til generalforsamlingen, at hun gerne ser den nuværende brede konstituering fortsætte i næste valgperiode for at sikre langtidsholdbare løsninger – og med radikal deltagelse.

Generalforsamlingen genvalgte desuden sin formand: Bjarne Hendrichsen som kandidat til regionsrådsvalget, der holdes samtidig med kommunevalget.

Samme Bjarne Hendrichsen var forinden blevet genvalgt som formand for vælgerforeningen, mens Niels Hejlskov og Michael Løvendal Kruse blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer – alle uden modkandidater. Som suppleanter til bestyrelsen blev Birgit Voigt genvalgt og Majbrit Bjerke nyvalgt.

Den radikale vælgerforening har lige nu 22 medlemmer på Stevns. Det er en nettofremgang på én siden sidste års generalforsamling, idet ét medlem er flyttet fra kommunen, mens to nye har meldt sig ind.
hfi

Skriv en kommentar