(Last Updated On: 28. maj 2019)

Stevnsbladet har spurgt de folketingskandidater som både bor i Stevns Kommune og som opstiller lokalt, om hvad de vil gøre for de stevnske vælgere, såfremt de bliver valgt ind på Christiansborg.

Line Krogh Lay:
Det handler om mennesker

Flere uddannelsessteder

Der er en klar sammenhæng mellem uddannelsesniveauet i et område og afstanden til uddannelsessteder samt mellem uddannelsesniveau og sundhed.

Her er Stevns og Region Sjælland særligt udfordret. Derfor er det vigtigt også at placere uddannelsesmuligheder uden for de største byer.

Det kan f.eks. være midlertidige uddannelser, der dækker mangel på arbejdskraft i et bestemt erhverv, men også den forberedende grunduddannelse (FGU), professionsskoler og erhvervsuddannelser.

Væk med uddannelsesloft

Det giver sig selv, at uddannelsesloftet skal afskaffes og Folkeskolen styrkes.

Afstandskriteriet til de gymnasiale uddannelser bør revurderes. Det er en barriere for kommuner som Stevns.

Grøn naturpulje

Stevns Kommune er en af de kommuner med mindst natur!

Derfor har jeg i kommunalt regi arbejdet for at begynde at gøre det bare lidt bedre. Bl.a. via en grøn naturpulje og forskellige initiativer for at øge biodiversiteten.

Radikale ønsker at reducere det samlede landbrugsareal i Danmark, der dyrkes intensivt med en tredjedel og omlægge dels til ekstensivt brug som f.eks. afgræsning og dels til natur.

Bæredygtig trafik

Vi slipper ikke for biler i fremtiden. Fremtidens bilisme vil blive langt mere bæredygtig.

Derfor ønsker jeg at sikre en forbindelsesvej fra Stevns til motorvejen. Samtidig vil jeg arbejde for at styrke den kollektive transport:

Høj frekvens og korte rejsetider med Østbanen, og dobbeltspor mellem Køge og Køge Nord for at fastholde hyppig trafik.

Muligheder og rettigheder

Men allervigtigst er: Når I står i stemmeboksen, har I et reelt valg. Nemlig hvilken retning I ønsker for Danmark.

Jeg ønsker en ny retning, hvor vi ser de reelle problemer i øjnene, og i fællesskab finder løsninger frem for at generalisere og lave symbolske snuptagsløsninger.

Et Danmark, hvor der er plads til forskellighed og mangfoldighed. Hvor folk har lige muligheder og rettigheder. Væk med uddannelsesloft og fattigdomsydelser som øger uligheden!

Fundamentet er retsind, lovsind, frisind og storsind!

Line Krogh Lay
Medlem af kommunalbestyrelsen på Stevns
Folketingskandidat
Radikale Venstre

 

Skriv en kommentar