(Last Updated On: 22. december 2019)

Siger udvalgsformand, som også foreslår en naturpark

Udvalget anbefaler Naturpark ved Ådalen.
(Fotomontage: Klaus Slavensky/Mikkel Hoffmann-Rasmussen)

Verdensmål: ’Udvalget for Stevns Verdensmål’ har for længst overstået sine første 100 dage, afholdt fire ud af ni planlagte møder, og derfor var det tid for en midtvejsstatus på årets sidste kommunalbestyrelsesmøde den 18. december.

Men inden mødet have Stevnsbladet en samtale med udvalgets formand, det radikale medlem af kommunalbestyrelsen, Line Krogh Lay.

Bæredygtig bosætning

Kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune har tidligere i år besluttet at nedsætte et såkaldt paragraf 17, stk. 4-udvalg, for at øge det lokale fokus på, og arbejde mere konkret med FN’s verdensmål.

Udvalget har fået til opgave at udarbejde en vision og anbefalinger til, hvordan Stevns, med afsæt i udvalgte verdensmål, bl.a. kan skabe bæredygtig bosætning og byggeri i kommunen.

Fire ambitiøse visioner

Udvalget har formuleret fire visioner, som skal nås inden 2030, fortalte Line Krogh Lay.

– Stevnsboerne skal leve i bæredygtige, drivhus-neutrale, grønne boliger, og der er høj aktivitet i mange social-kulturelle og produktive fællesskaber, lyder udvalgsformandens forhåbninger.

– Vi skal have nemmere adgang til en vildere natur, have flere bæredygtige arbejdspladser, en drivhus-neutral offentlig transport, og så vil jeg godt fremhæve, at Stevns skal være et eftertragtet læringssted for arbejdet med FN’s verdensmål, siger Line Krogh Lay.

Verdensmål implementeres

Hvis disse visioner ikke skal forblive rene apokalypser, kræver det, at de omsættes til politisk handling.

Derfor foreslår udvalget en række anbefalinger, så verdensmålene indgår i kommunens arbejde på flere niveauer.

– Politikerne må overveje hvordan de stående udvalg inddrager verdensmålene, ligesom de kan implementeres i f.eks. kulturpuljen, naturpuljen og landsbypuljen, forklarer Line Krogh Lay.

En del af tilskudsordning

Stevnsbladets udsendte vil godt vide om det betyder, at nogle af foreninger så skal “opfinde” verdensmålsprojekter for forsat at kunne få tilskud til teater, musik og kunst?

– Jeg har det fint med at det kan blive en del af tilskudsordningerne. Det er jo ikke raketvidenskab at inddrage verdensmålene. Det ville være meget mærkeligt hvis ikke man får verdensmålene med, svarer Line Krogh Lay.

Hun anbefaler også, at nye boligområder får verdensmålene som omdrejningspunkt, så fremtidens boligpolitik ikke kun kommer ind i kommuneplanen, men også i planstrategien som en ramme for bebyggelse.

„Vil det ikke skræmme nogle boligentreprenører væk?”

– Stevns skal have en bestemt profil i forhold til bæredygtighed. Måske må vi sige nej til nogle, men det vil til gengæld tiltrække andre”, lyder det fra den radikale politiker.

Projekt: Naturpark

I maj 2020 vil Stevns Kommune ansætte en projektmedarbejder, som over en tre-årig periode bl.a. skal igangsætte arbejdet med en naturpark i Tryggevælde Ådal.

-Hvis man tænker stort nok, og det skal vi, så kan vi også finde nogle fonde som vil støtte et sådant projekt, for vi skal have flere stier, vandløb, mere vild natur i det åbne land, siger Line Krogh Lay, som forklarer ’åbent land’ som områder der ikke ligger tæt ved beboede områder.

Udvalgsformanden håber også på, at kommunalbestyrelsen på sigt, vil nedsætte endnu et midlertidig udvalg, som kan arbejde med anbefalinger til realisering af regeringens nye klimalov.

– Min største interesse er, at få tingene til at ske, understreger hun.

Borgermøde marts 2020

Til marts 2020 sker der endnu mere, for der afholdes et borgermøde med workshop, eksperter, virksomheder og mange andre, og Line Krogh Lay ser frem til at der kan opstå partnerskaber og fællesskaber, som gør visionerne til konkrete handlingsplaner.

– Jeg forventer, at Naturparken er igangsat inden for tre år, og at der ligger en plan for det videre arbejde, slutter Line Krogh Lay.

sky

Line Krogh Lay står i spidsen for at implementere FN’s Verdensmål på Stevns inden 2030. (Arkivfoto)

 

Skriv en kommentar