(Last Updated On: 20. januar 2020)

Køge Kommune blev udskældt for arrogance

Flemming Petersen stod i skudlinjen, da han skulle fortælle om den politiske proces om en mulig statsvej til borgermøde i Hellested. (Foto: Klaus Slavensky)

Borgermøde: Statsvej, omfartsvej, udviklingsvej. Omstridt projekt har mange navne, og vejprojektet blev flittigt diskuteret af over 250 engagerede borgere på et møde i Hellested tirsdag den 14. januar.

Her stod formanden for Stevns Kommunes Plan, Miljø og Teknikudvalg samt projektleder Maiken K. M. Thomsen fra Vejdirektoratet for skud.

„Kom op på mærkerne”

Det var Hellested Borgerforening, som havde arrangeret mødet, og for at starte med slutningen, så takkede foreningens formand, Anne-Grethe Mathiesen, med at fremhæve debatten som et godt eksempel på nærdemokrati.

Forinden havde debattens ordstyrer, tidligere borgmester Lars Asserhøj (V), opfordret forsamlingen til at indsende høringssvar, læserbreve og han kaldte Køge Kommunes holdning til at afvise en nordlig statsvej for arrogant.

– Kom op på mærkerne, lød appellen, idet han mente, at vejproblematikken burde være et emne i den kommende kommunalvalgkamp.

Kravet var et kompromis

Men mødet startede med, at Flemming Petersen (V) havde det utaknemmelige hverv, at redegøre for en mangeårig og kompliceret politisk proces om flere forskellige projektforslag.

– Forudsætningen for at Folketinget vil bevilge penge til en ny statsvej fra Stevns til Køgebugtmotorvejen, er, at der er enighed mellem Køges og Stevns’ kommuner, sammenfattede han situationen.

– Køge vil ikke have en vej gennem sin kommune, så derfor er vi endt med forslag om to sydlige forbindelser, henholdsvis syd og nord for Klippinge, lød det fra Flemming Petersen.

Processen kan tage fem år

Maiken K. M. Thomsen forklarede at Vejdirektoratet skulle anvise et alternativt til vejforslaget, som de to kommuner havde kunnet blive enige om, og derfor var der nu to sydlige vejforslag i spil.

Men processen er lang.

– Lige nu er vi i gang med tekniske boringer, og fra marts til september i år skal vi kortlægge vandløb og naturfølger for bl.a. flagermus og padder. Vores VVM-undersøgelse (VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet/red.) udmunder i en afsluttende høring, herefter sker en politisk beslutning, tidligst i 2021, så skal der laves notat og indstilling til transportministeren, derefter en folketingsbeslutning, og så følger finansiering, detailprojektering, ekspropriation, anlæg og færdig vej, hvilket samlet vil tage mindst fem år, fastslog Maiken Thomsen.

For vej – mod vej

Debatten foregik i Hellested Hallen, og det var på mange måder en kamp mellem to holds tilhængere.

Hvis man skal tolke debatindlæg, klapslaver og stemningen, så var der de, som gerne så en vej, om end der var forskellige ønsker til hvilken vej og hvor den skulle ligge, og så de, som var mod en vej overhovedet, og dette holds supportere bangede tydeligst ud på klapometeret.

En fortaler for modstand af en sydlig vejføring var Enhedslistens Sejer Folke, som var på hjemmebane i Hellested.

– Det er trængselsproblemet som var baggrunden for denne vej, og jo længere sydpå den anlægges, jo længere er vi fra løsningen, sagde han til massive klapsalver.

– Forslaget er absurd. Vi behøver ikke være enige med Køge. Vi kan sige til Folketingets trafikudvalg, at vi er mod den sydlige vej, som kun er til fordel for Køge, sagde ham til endnu flere klapsalver.

Ja til udvikling

Det var derfor op ad bakke for udvalgsformand Flemming Petersen, som argumenterede for at det aktuelle vejforslag var en udviklingsvej.

– Vi ville helst støtte en nordlig forbindelse, men det vil Køge ikke samarbejde om. Vi prøver derfor at gøre den mulighed vi har til noget positivt for Stevns. Derfor taler jeg om en udviklingsvej, sagde Flemming Petersen.

Dette argument tog en beboer fra Hårlev med begejstring imod.

– Det glæder mig at et flertal i kommunalbestyrelsen taler om en udviklingsvej, for en sydlig vej vil trække arbejdspladser til. Om ti år er Hårlev den største by i kommunen, lød det.

Borgmester støttede

Borgmester Anette Mortensen tog ordet og støttede sin partifælle Flemming Petersen, som igen og igen blev afæsket svar på hvorfor det nu var så positiv med en udviklingsvej, som ikke ville løse trafikproblemerne på samme måde som en nordligere vejføring.

– Der findes en rapport fra 2018 om udvikling og erhverv, som tydeligt viser, at en sådan vej vil betyde 50 pct. forbedring for udviklingen på Stevns, sagde hun.

Diskussion om natur

Mange fik ordet i den over to timer lange debat.

”Hvorfor ødelægge et smukt naturområde?”, ”Hvorfor vælger man ikke en model, der tager sig af lokaltrafikken?”, ”Hvorfor er der ikke tænkt cykelstier ind?”, ”Vi er mange, som er flyttet hertil for at slippe for trafik og for at få natur”.

– Jeg kunne også tænke mig at vi havde en kommune, som kunne leve af naturen, men det kan vi bare ikke nu, men det er også et prioriteringsområde, lød det imødekommende fra Flemming Petersen.

Om at klippe snore

Formanden for Rødvig Borgerforening, Freddie Larsen, var glad for en udviklingsvej, ikke mindst i forhold til det kommende besøgscenter i Boesdal.

Men sådan så en borger fra Varpelev ikke på det.

– Ingen vil da først køre 12 km vestpå, og så 12 km nordpå, for bare at ende i en køklump ved Køge. Er dette projekt blot for at klippe en snor over når vejen skal indvies?, spurgte han.

– Vi er her ikke for at klippe snore over, lød Flemming Petersens svar.

– Vi er her for at lave et arbejde, der både flytter biler og skaber udvikling, svarede udvalgsformanden.

Debatten fortsætter

Da mødedeltagerne forlod salen, stod projektorens skærmbillede tilbage og viste en bilkø fra Stevns til Køge.

Vi lader billedet stå et øjeblik …
sky

Skriv en kommentar