(Last Updated On: 15. juni 2021)

Jeg har læst i Stevnsbladet, at der er afsat 1 million kroner til trafiksikkerhedstiltag på Stevns, ifølge udvalgsformand Flemming Petersen.

Jeg håber, at en cykelsti gennem Lille Heddinge kan opprioriteres.

Mit forslag vil være, at der gennem byen laves gangsti i vejen mod kirken, og cykelsti i modsatte side – der er i forvejen cyklesti i denne side før og efter Lille Heddinge. Jeg håber, at I kan bruge dette forslag.

Vi er mange, der er bange for at cykle igennem Lille Heddinge både turister, skolebørn. pensionister med flere.

Med venlig hilsen

Helle Sørensen
Kornvænget 31
Rødvig

Skriv en kommentar