(Last Updated On: 22. februar 2016)

RådhusFra den 1. april holder kommunen lørdagsåbent i Borgerservice

store heddinge: Lørdag den 2. april bliver første åbningsdag og dermed den første lørdag, hvor borgere får mulighed for at få fornyet pas og kørekort i Borgerservice på rådhuset.

– Vi holder åbent fra kl. 10 til kl. 13 hver lørdag, hvor vi ser frem til at yde borgerne denne service, oplyser centerchef for Politik & Borger, Annette Kjær, Stevns Kommune.

Pas og Kørekort har dog lukket de tre lørdage i 2016 som falder efter Langfredag, lørdag efter Store Bededag og lørdag efter Kr. Himmelfartsdag. Datoerne vil også fremgå af kommunens hjemmeside.

Ordningen med lørdagsåbent i Borgerservice vil blive evalueret efter de første seks måneder samt efter et år.

– Så vil vi fx se på, om der eventuelt er andre områder inden for borgerservice, som borgerne efterspørger om lørdagsåbent og vi vil naturligvis også opgøre, hvor mange borgere, der reelt benytter tilbuddet og vi skal foretage justeringer, tilføjer Annette Kjær til Stevnsbladet.

cs

 

Skriv en kommentar