(Last Updated On: 16. maj 2017)

Tragedie sætter politisk debat i gang

Bøgeskoven: Den manglende mobildækning – de såkaldte sorte huller – er et tilbagevendende problem flere steder på Stevns, med dårligt eller helt manglende signal. I andre tilfælde oplever man, at mobiltelefonen hopper over på svensk netværk.

Der har fra flere sider været efterspørgsel på en løsning, som kan udbedre de sorte huller, og nu er problemstillingen blevet diskuteret på Plan- og Teknikudvalgets møde, der blev afholdt tirsdag aften. Her skulle politikerne drøfte mulighederne om en midlertidige løsning med internet i Bøgeskoven, hvor der kort før Påske skete en tragisk hændelse, som desværre havde dødelig udgang.

Teleselskaberne inddrages

Mødet lå efter avisens deadline, men vi har forud for mødet indhentet en kommentar fra udvalgsformand Steen S. Hansen (A). Problemet er ifølge udvalgsformanden, at det er teleselskaberne, der driver mobil- og telefonnet i Danmark.

– Som kommune må vi ikke drive telekommunikation. Det er teleselskabernes opgave, men de vil kun have fortjenesten, ikke forpligtelsen. Men vi bliver nødt til at gøre noget nu, siger Steen S. Hansen.

Med fokus på i første omgang Bøgeskoven, vil udvalget diskutere muligheden for etablering af et turist-wifi-net på turiststederne langs kysten. Ved en sådan løsning opstilles små sendemaster med en dækning på op til 500 meter i radius. Har man en smartphone, giver et sådant net mulighed for at komme på nettet via telefonen – og via de sociale medier er det muligt at foretage telefonopkald.

– Vi skal også have taget kontakt til beredskabet for at finde ud af, hvad vi kan gøre for at sikre borgerne på Stevns en tidssvarende redningsindsats. En mulighed er desuden at indbyde teleselskabernes udrykningshold til en samtale, siger Steen S. Hansen.

Endelig skal det diskuteres, om der i budget 2018 skal afsættes penge til opsætning af kommunale mobilmaster, som teleudbyderne så kan leje sig ind på.

Tragisk hændelse i Bøgeskoven

I ugen op til påske bragte avisen et indlæg fra Claus og Pia Johansen, Traktørstedet Bøgeskoven, som sendte et »Nødråb fra Bøgeskoven«.

En løber i skoven havde fået et ildebefindende og var faldet om. På grund af manglende signal blev Traktørstedet kontaktet af alarm 112 og bedt om at assistere med førstehjælp.

Som parret skriver i deres indlæg:

»Claus kørte omgående af sted efter hjertestarteren, der hænger på det offentlige toilet ved vendepladsen, men på vej derhen mødte han akutbilen, som var ude af kontakt med både akutcentral og den tilskadekomne. Akutbilen kørte ad grusvejen ind i skoven, mens Claus på cykel kørte ad de mindre stier efter lyden af nødråb fra en pårørende, fik lokaliseret den tilskadekomne og kørte så tilbage efter akutbilen for at vise den vej. Dette gentog sig derefter med både lægeambulancen og hjerteambulancen, som ligeledes måtte guides pr. cykel.

Lidt senere ankom lægehelikopteren, men før den kunne flyve af sted med patienten, måtte en læge ind på Traktørstedet for at låne vores fastnettelefon, så han kunne komme i kontakt med omverdenen og koordinere, hvor patienten skulle flyves hen. Alt dette grundet den ikke eksisterende mobildækning i Bøgeskoven og omegn.«

Hvert sekund tæller

Grundet det dårlige signal blev redderne forsinket med i alt seks minutter, og desværre stod kondiløberens liv ikke til at redde.

Stevnsbladet har talt med præhospital direktør, Benny Jørgensen, fra Region Sjælland:

– Vi ved, at det er sekunder der tæller. Der går kostbar tid hver gang vi skal lave genopkald, fordi vi kommer til et område hvor signalet forsvinder. Vi er nødt til at acceptere de forhold, som der er. Men det er et problem. Vi kan for eksempel ikke rådgive vores reddere undervejs, hvis vi ikke kan holde forbindelsen. Vi kan for eksempel ikke sende et hjertekardiogram til Rigshospitalet, før vi kommer ud af et område med dårlig forbindelse, siger direktøren til Stevnsbladet.
rmh

Spørgsmål til ministeren:

Tidligere formand for Dansk Folkeparti Stevns, Keld Hein, har mandag i denne uge haft en samtale med Henrik Brodersen, MF for Dansk Folkeparti Stevns og Faxe kredsen.

– Foranlediget af de gentagne skandaler og tragedier, der udspiller sig i Bøgeskoven – takket være den manglende mobildækning – tog jeg kontakt til Henrik Brodersen. Han vil onsdag den 17. maj forelægge et §20 spørgsmål til ministeren, og vil via initiativet håbe på, at spørgsmålet bliver rejst i Folketinget. Personligt finder jeg det skandaløst, at vi i et forholdsvis moderne land som Danmark, ikke har total mobildækning, siger Keld Hein.

 

Skriv en kommentar