(Last Updated On: 11. april 2019)

(Arkivfoto: Rikke Michael Hansen)

Rødvig: Foreningen Rødvig Lokal Information tager snart hul på endnu en sæson med turistinformation i Rødvig.

Skærtorsdag bliver første åbningsdag i det lille røde træhus, der ligesom sidste år ligger ved lystbådehavnen.

Der vil desuden være åbent i weekenderne i maj og juni – og skulle det vise sig, at behovet ikke er til stede, lukker hytten blot igen, står der i et nyhedsbrev fra Rødvig Lokal Information.

Under forudsætning af, at der er frivillige nok til at bemande vagterne, vil sæsonen i år også blive forlænget i den anden ende; hvis muligt, gerne helt frem til slutningen af september.

Med en lang sæson i sigte er foreningen på udkig efter flere frivillige til at udfylde vagtskemaet. Interesserede kan henvende sig til Peer Nørgaard på 21864660, alternativt kan man kigge ned i huset på havnen.

Nye frivillige får en indføring og mulighed for i den første tid, at være ’føl’ sammen med en af de erfarne frivillige.

Der bliver også i løbet af foråret arrangeret ’Lær Stevns at kende’-ture for medlemmerne, som bliver samkørsel i private biler med 4-6 stop ved nogle af de spændende steder på Stevns, man måske endnu ikke kender.

Til foreningens generalforsamling i sidste måned var 40 medlemmer og frivillige mødt frem.

Ved valg til bestyrelsen var der genvalg til Keld Parsberg og Peer Nørgaard, mens Gitte Andersen blev nyvalgt til bestyrelsen, og hun har påtaget sig at være foreningens kasserer.

Karsten Smith og Ib Grønvaldt blev valgt som suppleanter. Desuden er der Finn Barlach og Arne Manley, som blev valgt i 2018.

Det har ikke været gratis at etablere sig på havnen, og regnskabet sluttede med et underskud på 964 kroner, som dog blev godkendt af generalforsamlingen.
rmh

Skriv en kommentar