(Last Updated On: 20. maj 2019)

Kirsten Kock (tv) og Line Krogh Lay. (Foto: Søren Johansen)

Stevns: De to folketingskandidater, Radikale Venstres Line Krogh Lay og Alternativets Kirsten Kock, der begge bor i Stevns Kommune, vil gerne nuancere dialogen med borgerne.

– Vi er som politikere og politiske kandidater nødt til selv at tage ansvar for at skabe mere tillid til, at vi faktisk alle – uanset politisk observans – forsøger at gøre det, som vi mener, er bedst for Danmark og de mennesker, der bor her. Vi skal gøre os umage for at komme ud at møde alle slags mennesker netop der, hvor de er, gå i dialog med dem og tage de svære debatter – også med dem, der er uenige med os i det meste, udtaler de to kandidater enstemmigt.

De to kvinder er derfor gået sammen i et lille minipanel, og deres opfordring lyder:

“Hvis du kunne tænke dig en politisk samtale med plads til nuancer, så skriv til os. Du kan samle din familie, dine venner, din forening eller dine kollegaer. Hvis I giver kaffen, tager vi kagen med. Det er jer, der sætter dagsorden.”

– Det er en af de ting, jeg har prioriteret højt, siden jeg kom i Kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune i 2014, og det er noget, jeg har tænkt mig at fortsætte med, hvis jeg er så heldig at komme i Folketinget. Alle har noget at byde ind med, og man kan finde noget at være enige om med langt de fleste, siger Line Krogh Lay.

– Mange føler med god ret, at afstanden til de folkevalgte er blevet større, ligesom den demokratiske deltagelse for mange er reduceret til et simpelt kryds hvert fjerde år. Jeg ser den lokale, direkte dialog som en god start, der giver borgerne en reel mulighed for at involvere sig, siger Kirsten Kock.

De to lokale folketingskandidater er ikke enige om alting, men de er enige om flere ting: Ønsket om en ny retning for Danmark, en styrket demokratisk samtale, at klima, miljø og uddannelse skal prioriteres – og så så de gerne lidt flere kvinder i Folketinget.

Vil man gerne i kontakt med de to lokale kandidater for at arrangere en demokratisk samtale, kan man skrive en mail til enten linekroghlay@outlook.dk eller kirsten.kock@alternativet.dk.

Skriv en kommentar