(Last Updated On: 14. december 2021)
Vallø Lokalhistoriske Arkiv har et godt øje til det nu nedlagte iværksætterhotel Start Up, der står tomt på østsiden af Hårlev Bibliotek. (Foto: Henrik Fisker)

Af Henrik Fisker

Hårlev: Nyheden om, at iværksætterhotellet Start Up stod foran lukning, var nået frem til Vallø Lokalhistoriske Arkivforening, som til samme udvalgsmøde i AET havde fremsendt en ansøgning om at måtte overtage det store lokale til sine aktiviteter. Men på mødet fik foreningen et afslag.

– Vi har endnu ikke taget stilling til, hvad der skal ske med de ledige lokaler efter, at iværksætterhotellet er opgivet. Derfor vil det være at kortslutte beslutningsprocessen, hvis vi allerede nu giver pladsen til lokalarkivet. Men vi har sagt til dem, at de er velkomne til – på lige fod med andre foreninger – at låne lokalerne på ad hoc-basis. Det kan ske ved henvendelse til Stevns Bibliotekerne, siger udvalgsformand Mikkel Lundemann Rasmussen (K).

Allerede i sommeren 2020 søgte arkivforeningen om at kunne benytte ét af de ledige enkeltmandskontorer i iværksætterhotellet uden beregning, da kontoret alligevel stod tomt. Også dengang fik foreningen et afslag, da det på daværende tidspunkt stadig var planen at leje kontorerne ud til lokale iværksættere mod betaling.

Formanden for Vallø Lokalhistoriske Arkivforening: Leif Nielsen ærgrer sig over det seneste afslag:

– Historikken er, at vi tidligere havde vores dokumenter arkiveret i den gamle bogbusgarage. Da den blev inddraget til iværksætterhotel, måtte vi flytte hele materialet ind i lokalarkivet, hvor det blev meget trangt. Vi er underlagt retningslinjer for, hvordan vi skal opbevare de dokumenter, som er i vores varetægt, og derfor har vi brug for mere plads. Kommunen har tilbudt os, at vi kan gemme dokumenter ude på Mandehoved, hvor der er ledige lokaler, men det er alt for langt at køre, når de frivillige skal bruge et bestemt dokument. Derfor mente vi, at det ville være oplagt at flytte det hele tilbage til det store lokale, som nu står tomt, siger Leif Nielsen.

Skriv en kommentar