(Last Updated On: 3. maj 2019)

Kommunalbestyrelsen skiftede scene, da de stevnske politikere holdt „udemøde” i Rødvig den 30. april.
(Foto: Klaus Slavensky)


Politik: “Demokrati er den værste styreform. Bortset fra alle andre”, sagde statsmanden Winston Churchill, og hvis hans ord står til troende, så må nærdemokrati også være kategoriseret som mere positivt end demokrati i gængs forstand.

Og nærdemokratiet var både i højsædet og på udebane i sidste uge.

First we take Roedvig

Stevns kommunalbestyrelse har på baggrund af et forslag fra socialdemokraten Thomas Overgaard gået det rejselystne EU-parlament i bedene, og besluttet at flytte to møder væk fra rådhuset, og ud til nærområderne.

Tirsdag 30. april satte de 19 politikere sig i hesteskoform i restaurant Harmoniens festlokale i Rødvig, hvor der også afholdes sommerrevy med satiriske hug til politikere. Denne scenedisciplin måtte de stevnske politikere selv stå for med en 19 punkter lang dagsorden.

Spørgetid og kaffebord

Der var mødt over 20 borgere op for at overvære demokratiet i praksis, og som tak fik de fællessangen “Se, det summer af sol over engen”, som Holger Drachmann skrev til skuespillet “Brav Karl”.

Den var valgt af den brave Flemming Petersen (V), og visen sluttede med linjerne: „rundt i verden er dejlige riger, ingen vår som en maj i vort land”.

Da dagsordenen og den offentlige spørgetid for borgere også var tonet ud, var der både en dejlig majvår-aften og fælles kaffe-kage bord.

Then we take Stroebyhal

Det næste udemøde bliver den 24. oktober i Strøbyhallen.

De øvrige kommunalbestyrelsesmøder finder som sædvanlig sted i byrådssalen på Stevns Rådhus i Store Heddinge

sky

 

Skriv en kommentar