(Last Updated On: 7. februar 2014)

Bogudgivelse med beretningen om livet for en husmandssøn på Stevns
Plakat
STEVNS: Støtteforeningen for Vallø Lokalhistoriske Arkiv har den seneste tid arbejdet med udgivelsen af bogen ”Fra husmandssøn til regnskabskonsulent”, som er en lokalhistorisk skildring af forholdene for en husmandssøn på Stevns i 1930-40’erne.
Bogen, der er bygget over Gudmund Jensens egne notater, beskriver hans barndom på husmandsstedet i Lille Tårnby. Fem år gammel flyttede han med sine forældre til familien på Møllegårde i Lille Linde, og Gudmund fik sine tre første skoleår i Hårlev.
Drengeårene forsatte i Store Heddinge, hvor forældrene købte et mindre husmandssted i udkanten af byen. Resten af skoletiden blev gennemført i Store Heddinge; blandt andet med klasselærer Axel Hanssen, der gjorde et stort indtryk på Gudmund.
Efter skolegangen kom han ud at tjene på ”Fodgaard ” i Lyderslev, hvor man blandt andet kan læse hans meget levende beretning om vilkårene og arbejdsrytmen på et veldrevet landbrug i 1940’erne. Han skriver om karlenes forhold til husbonden Johannes Jensen, samt detaljer om afgrødernes vekselvirkning på markerne – specielt de mange frøafgrøder, som ”Fodgaard ” var kendt for.
Gudmund beskriver også fritidslivet blandt karle og piger, om forelskelser og forsamlingshusballer. Om sine oplevelser på Rødding Højskole i 1947, og om at være fodermester på familiegården Karisegaarde, hos farbror Emil.     Som soldat nåede Gudmund Jensen også at blive udsendt som dansk soldat til Tyskland i 1948, hvilket var en særlig oplevelse.
I årene 1950-53 læser Gudmund på Landbohøjskolen i København, hvor vi samtidig får et kik ind i Landbohøjskolens studieliv med skæg og ballade. Efter uddannelsen som agronom arbejder Gudmund 33 år som regnskabskonsulent i Tureby – Køge og omegns Landboforening. Mange landmænd på Stevns og omegn har stiftet bekendtskab med Gudmund Jensen, når han kom med mappen under armen.
Bogen udgives på Støtteforeningen for Vallø Lokalhistoriske Arkivs generalforsamling, der afholdes den 11. februar i Strøby Forsamlingshus. Fra den 12. februar kan bogen købes på Vallø Lokalhistoriske Arkiv for 90 kroner. Støtteforeningens medlemmer modtager bogen gratis.

Skriv en kommentar