(Last Updated On: 24. september 2019)

Nu primo, september 2019, ser jeg mine læserbreve bliver læst og besvaret af ansvarlige i Stevns Kommunal bestyrelse/forvaltning.

Og dog, det eneste jeg har fået svar på er, at et valmet tag er at regne som et saddel tag, det vidste jeg ikke, mig bekendt er et saddeltag to flader som skærer hinanden i en rygning, det gør et valmet tag ikke, derfor mener jeg det skal fremgå af tekst i Lokalplanen.

Svar på mine øvrige spørgsmål mangler stadig, for det, som skal ligne svar, er en opremsning af hændelser, og jeg helt klar på forløbet omkring og op til lokalplan 189`s tilblivelse. Jeg kan også læse hvad der står i hvidbogen, netop derfor ser jeg, at meget materiale er indsendt på vegne af grundejerforeningsformænd. Derfor er indsendte fra GF Stolpegården ikke gyldigt, hvordan det forholder sig i øvrige grundejerforeninger kan jeg ikke udtale mig om, som tidligere skrevet.

Øvrigt spørgsmål der mangler svar:

Hvorfor må der ikke bygges i 1½ plan i delområde C, når skygge gener ikke er større end en mur på 5,5m i højden, snarer mindre.

Hvorfor skal kun delområde A være ryddeligt?

I GF Stolpegården er problemerne i delområde C som gennem mange år både huser en parcel med et voldsomt rod af alskens ting og sager blandet med ukrudt samt en parcel med oplag af materiel, byggemateriale, kano, gammel trailer et ubeboet hus, begge tiltrækker rotter og er til stor gene for naboer. Med en devaluering af §7 gøres begge parceller lovlige, det vil vi som dagligt ser dette ikke finde os i.

§11: Når der i Planloven §15 stk 2 nr. 16 står at en Grundejerforening kan pålægges pligt til at forestå etablering, drift og vedligehold af fællesarealer og anlæg – skriv det i Lokalplanen så kan gamle som kommende beboere forstå. Pligter og byrder står i skøde/servitut for parceller af Stolpegårdens jorde, så det lyder spændende hvad Planloven kan pålægge den enkelte parcel.

Min konklusion er, at nogle har haft held til at sikre sig mod nabo-kik og dermed hav-kik, med den konsekvens at salg i delområde C, kan trække ud og en forventet salgspris være lavere. Det giver heller ikke mening at kun delområde A skal være ryddeligt og endelig, skriv i klar tekst hvad der er planloven kan pålægge en grundejerforening og grundejere. Det er sjusket sagsbehandling, hastet igennem måske grundet tidspres fra politisk ansvarlige, derfor er lokalplan 189 en ommer.

Flemming Rasmussen
Brinken 90
Strøby Egede

Redaktionel kommentar:
Da Stevnsbladet siden maj 2018 har bragt omtale af lokalplan 189, og læserbreve fra GF Stolpegårdens formand, samt svar fra både udvalgsformand og forvaltningschef, vil vi med dette indlæg stoppe læserbrevsdebatten om denne specifikke lokalplan, indtil der måtte være nyt i sagen.

 

Skriv en kommentar