(Last Updated On: 20. december 2021)

Valløby: På årets sidste kommunalbestyrelsesmøde, som blev afholdt torsdag aften i sidste uge, blev punkterne 752, 754 og 755, som omhandlede hhv. Spildevandsplan, Kommuneplantillæg og Lokalplan 204: Nyt boligområde i Valløby behandlet.

Lokalplanområdet udgør et areal på 3,7 ha, og omfatter en del af matr. 12a Valløby By, Vallø By. Lokalplanområdet er beliggende syd for Valløby. Området er mod vest, nord og syd afgrænset af vejene, Gårdrækken, Sognevej og Grusbakken. Mod syd afgrænses planområdet ud til det åbne land. Af planområdets samlede areal på 3,7 ha overføres ca. 2,8 ha til byzone og det resterende område fastholdes i landzone. (Luftfoto fra 2019: Stevns Kommune)

Stevns Kommune har forinden afviklet en grundig proces med borgerne i Valløby for at skabe en lokalt forankret udviklingsskitse for byen. Med det som udgangspunkt besluttede et flertal i kommunalbestyrelsen at sende lokalplan 204 og kommuneplantillæg nr. 1 i otte ugers høring.

– En af de ting, der kom frem i processen med borgerne i Valløby, var netop et stort ønske om flere mindre boliger med mindre fokus på private udearealer og mere fokus på fællesskaber med naboer. De mindre boliger skal være med til at gøre det attraktivt for seniorer at blive boende i byen samt appellere til singler og små familier. Det ønske har vi lyttet til i den lokalplan, vi nu lægger frem, forklarer Flemming Petersen (V), formand for Plan, Miljø og Teknik.

Tidligere i udvalgssagsbehandlingen har DF’s Varly Jensen stemt imod planen med den begrundelse, at matriklen, hvor det nye boligområde skal opføres, ligger i landzone og ikke indgår i en overordnet planlægning.

Denne argumentation fremførte han også torsdag aften, hvor han desuden fremførte følgende tvivlsspørgsmål:

– Er vi klar til at udbygge, har vi institutionspladser, skoler, plejehjemspladser, og hvad med øget trafik?, spurgte Varly Jensen, som argumenterede for, at Stevns Kommune skal være klar til at modtage nye borgere, før sådanne planer iværksættes.

Enhedslistens Sejer Folke var tilfreds med den proces med borgerinddragelse, der har fundet sted, og at udbygningen er mindre ift. tidligere planer for området.

– Men vi synes stadig det er forkert, at udbygge Valløby. Det skal istedet være Rødvig, Store Heddinge og Hårlev, sagde Sejer Folke.

Jan Jespersen fra SF var af tilsvarende holdning og mente, at byudviklingen skal ske i kommunens stationsbyer.

Flemming Petersen argumenterede for at der i boligpolitikken for Stevns Kommune er ønske om mindre boliger og at ønsket om mere liv i landsbyerne, begge ligger godt i tråd med udviklingsskitsen for Valløby. Han var også opmærksom på, at 50 nye boliger ville skabe mere trafik, men at planen var nænsom med mindre boliger til seniorer, singler og familier.

Der var således fire stemmer imod: DF x 2, EL og SF, mens de øvrige stemte for at sende udkast til spildevandsplan, tillæg 1, kommuneplantillæg 1 og lokalplan 204 i høring.
rmh

Fakta om Lokalplan 204

  • Forslag til Lokalplan 204 dækker et areal på 2,8 hektar og giver mulighed for at opføre 50 nye boliger som rækkehuse og dobbelthuse. Derudover giver lokalplanen mulighed for et fælleshus, parkering og fælles, udendørs opholdssteder og legeplads.
  • Boligområdet er organiseret omkring en boligvej, som har indkørsel fra Sognevej. Boligvejen forgrener sig mod øst og sydvest sådan, at den betjener hele boligområdet. Boligvejen forbindes også med to fælles parkeringspladser samt fællesarealer i form af grønne passager og boligområdets to torve.
  • Forslag til lokalplan 204 sendes i offentlig høring i 8 uger, og Stevns Kommune afholder et borgermøde i forbindelse med høringsperioden. Datoen for dette møde vil blive aftalt på næste års første møde i Plan, Miljø og Teknik den 4. januar 2022.

Kilde: Stevns Kommune

Skriv en kommentar