(Last Updated On: 1. december 2020)

Pres på løsning af Østbane-problemer

Socialdemokraterne Henning Urban Dam (tv) og Steen S. Hansen har haft møde med transportministeren om bl.a. Østbanen. (Foto: Klaus Slavensky)

Politik: »Det var et konstruktivt møde med transportministeren« lyder det fra Socialdemokratiets borgmesterkandidat Henning Urban Dam, som mandag den 23. november var inviteret til møde med transportminister Benny Engelbrecht (S) om Østbanen og andre infrastrukturprojekter.

Socialdemokratisk møde

Det var en socialdemokratisk delegation fra Stevns og Faxe, som var gået sammen for at presse partifællen, transportministeren, til at støtte løsninger vedrørende Østbanen.

Foruden Socialdemokratiets borgmesterkandidater i Stevns Kommune og Faxe Kommune, Christina Birkemose, deltog nuværende viceborgmester i Stevns, regionsrådskandidat Steen S. Hansen og fhv. borgmester i Faxe Kommune, Knud Erik Hansen, sammen med Faxe-kredsens folketingsmedlem Tanja Larsson.

Mødet med Benny Engelbrecht handlede om Østbanen og de kommende trafikale infrastrukturforhandlinger og var ifølge Henning Urban Dam et »konstruktivt møde« med en »lydhør minister«.

Men konkrete planer for bl.a. Østbanen fik den socialdemokratiske delegation ikke med hjem til Stevns og Faxe.

Østbanen til København

Problematikken om Østbanen, hvor der længe har været et presserende behov for renovering af skinner, har tidligere involveret samarbejde mellem de to kommuner plus Køge, og en række forskellige partier i de berørte kommuner, men Køge var ikke repræsenteret på mødet med transportministeren.

– Transportministeren var grundigt inde i de problemstillinger, der knytter sig til den kollektive transport og infrastrukturen i vores kommuner, fortæller Henning Urban Dam og fortsætter med at sige, at han stadig regner med, at Køge stadig er med i arbejdet med Østbanen.

– I denne fase af problematikken er det Stevns og Faxe, lyder det fra den socialdemokratiske borgmesterkandidat.

– I forhold til problematikken vedrørende Østbanen, hvor der er et presserende behov for nye skinner, men mangel på finansiering, og ministeren gjorde opmærksom på muligheder for alternative finansieringsmodeller. Disse forslag fra ministeren vil vi nu bringe videre i en dialog med Region Sjælland, forklarer han.

På spørgsmålet om der kom et håndslag fra ministeren om konkrete løsningsmodeller svarer Henning Urban Dam:

– Der var konstruktive tilkendegivelser om at styrke sammenhængen i vores område på flere af projekterne. For eksempel i forhold problematikkerne om manglende dobbeltspor på en del af strækningen mellem Køge Station og spordelingen før Køge Nord samt behovet for en ekstra perron på Køge Station. To problematikker, der ved den rigtige løsning, kan medføre betydelige forbedringer af den samlede rejsetid fra Faxe og Stevns mod København.

Infrastrukturprojekter

Stevnsbladet vil godt vide om der er sat dato på processen.

– Jeg forventer at det sker i år, for vi har meget travlt, vi er nærmest forsinket, svarer Henning Urban Dam, som tilføjer, at planen er, at renovering af skinner sker inden sommeren 2022, men at det vil tage mere end halvandet år at planlægge og udføre projektet.

Regionsrådskandidat Steen S. Hansen fortæller, at delegationen også fik ministerens anerkendelse af, at det er vigtigt at de to kommuner inddrages i kommende infrastrukturprojekter.

– Det glæder mig meget. Det ser vi meget frem til, siger Steen S. Hansen.

Også folketingsmedlem Tanja Larsson glæder sig over transportministerens melding om offentlig infrastruktur i Stevns og Faxe kommuner:

– Som nyudnævnt boligordfører er jeg rigtig glad for ministerens melding og tilgang. Det vil styrke bosætningen i vores område, siger hun.

– Forbedringen af Østbanen og den øvrige trafikale infrastruktur er projekter, der fik ministerens anerkendelse som vigtig i både en regional og national sammenhæng, og jeg er overbevist om, at dette vil indgå i Folketingets forhandlinger om infratruktur, lyder det fra Henning Urban Dam.

Planen for den trafikale infrastruktur betyder investeringer over de næste 10 år på mindst 70 mia. kr. til motorveje, landeveje, baneprojekter og cykelstier. Udover Østbane-problematikken hører en mulig statsvej fra Stevns til motorvejsnettet også med i disse forhandlinger, som tidligere har skulle afvente at blive koordineret med regeringens klimaudspil.
sky

Skriv en kommentar