(Last Updated On: 14. september 2021)

Enhedslistens forslag om at nedsætte vederlaget for nogle af de politiske udvalgsposter blev på seneste kommunalbestyrelsemøde stemt ned af et flertal. Det bliver op til den kommende kommunalbestyrelse at træffe den beslutning.

Stevns: På seneste møde i kommunalbestyrelsen præsenterede Enhedslistens Sejer Folke et forslag om at reducere de vederlag, som lokalpolitikerne årligt modtager for deres indsats i de forskellige politiske udvalg.

– Når vi om lidt skal tale budget, så vil vi nok høre flere gange, at Stevns Kommune er udfordret økonomisk. Der bliver et stort arbejde med at finde forskellige steder vi kan skære ned for at få plads til alt det vi gerne vil. Det vil være et rigtig godt signal at sende til borgerne på Stevns, hvis vi skærer i nogle af de vederlag, vi får, for vi er her trods alt ikke kun for pengenes skyld, vi er her også for at gøre noget for Stevns, argumenterede Sejer Folke.

Hans forslag var dels at reducere 1. viceborgmesters vederlag fra de nuværende 10 procent af borgmestervederlaget – svarende til cirka 88.500 kroner årligt – til 5 procent, desuden at reducere vederlaget til udvalgsformændene i de stående udvalg fra de nuværende 20 procent af borgmestervederlaget – svarende til cirka 177.000 kroner årligt – til 15 procent, og endelig at reducere vederlaget til formanden for det særlige Børn- og Ungeudvalg fra de nuværende 10 procent – svarende til cirka 88.500 kroner årligt – til 5 procent. En årlig besparelse på i alt 132.750 kroner.

Dansk Folkeparti stemte med deres to stemmer for forslaget sammen med Enhedslistens ene stemme. Dansk Folkeparti fik desuden ført til protokols, at de ikke kan godkende vederlaget til formanden for det særlige Børn- og ungeudvalg, da det bør afdækkes, hvilken arbejdsbelastninger, der er forbundet med hvervet.

Nyt Stevns’ Mogens Haugaard havde sympati for Sejer Folkes forslag, men mente dog, at det måtte være op til den kommende kommunalbestyrelse at beslutte vederlagssatserne, hvorfor han og partifællen Jørgen Larsen undlod at stemme.

De øvrige medlemmer af kommunalbestyrelsen stemte alle nej til forslaget.
rmh

Skriv en kommentar