(Last Updated On: 19. februar 2019)

Formanden Birgit Smedegård Olesen fra Klima- og Energigruppen på Stevns inviterer til EU Klime-workshop den 25. februar. Her ved et nyligt fredningsarrangement på Odden i Strøby Egede.
(Foto: Klaus Slavensky)

 

Hårlev: Der er valg på vej. Et folketingsvalg, men også et EU-valg, som meget nemt kan blive et klimavalg.

Danmark har i kraft af sit EU-medlemskab påtaget sig reduktionsmål for henholdsvis kvote- og ikke-kvotesektoren. Frem mod 2020 forventes de danske kvoteomfattede udledninger således at falde med over 40 procent i forhold til 2005, mens det europæiske gennemsnit kun forventes at falde med lidt over 20 procent.

Ønsker til EU-politik

Derfor inviterer til Klima- og Energigruppen på Stevns til lokal EU klima-workshop om transport, som forberedelse til EU-parlamentsvalget.

Det finder sted mandag den 25. februar kl. 18 til 20.30 i Frivillighedscentret i Hårlev på Hovedgaden 46 i 4652 Hårlev, lokale 16/17.

– Her får borgerne mulighed for selv at formulere ønsker til EU-politikken, ønsker som gives videre til kandidaterne til EU-parlamentet, fortæller formand Birgit Smedegård Olesen.

Pendlerkommunen

Arrangementet er et samarbejde mellem den lokale klima- og energigruppe i Stevns og den landsdækkende organisation “Vedvarende Energi”.

Over hele landet gennemføres otte workshops, og det hele afsluttes med et fælles arrangement, hvor alle de forslag, der er samlet fra borgerne, overdrages til EU-politikerne ud fra vores ønske om, at EU-politikken handler om vores hverdagsproblemer og ikke bare er noget fjernt og uvedkommende nede i Bruxelles.

– Vi har valgt emnet “Transport”, da vi i Stevns som pendlerkommune har problemer med at komme fra vores bolig til arbejde i Køge, København eller mange andre steder, der kræver velfungerende muligheder for privat og offentlig transport, påpeger Birgit Smedegård Olsen.

Energi-sandwich

Deltagerne får mulighed for at dele både hverdagserfaringer med transport, og ideer til en forbedret og grønnere transportsektor.

Workshoppen gennemføres af folk fra Vedvarende Energi og lokale klimagruppe, som f.eks. Leif Senius, der blandt meget andet, også er medlem af Den Grønne Energigruppe, som både reparerer til genbrug og giver energirådgivning.

Mødet starter kl. 18 med en energi-sandwich.

Tilmelding til Birgit Smedegård Olesen på birgit@smedegaardolesen.dk eller på tlf. 27116625.

sky

 

Skriv en kommentar