(Last Updated On: 26. april 2016)

Læserbreve-735x415Da der inden for Børneudvalgets område har været store budgetoverskridelse, hovedsageligt i forhold til udsatte børn og unge, var vi i Børneudvalget den 12. april, nødsaget til at finde besparelser på udvalgets budget.

En af de besparelser et stort flertal af børneudvalget var enige om, var lukning af SFO2 “Hyttefadet” i Rødvig.

Denne beslutning gør, at Rødvig Friskole nu bliver sidestillet med kommunens øvrige friskoler. Hverken Hellested Friskole eller Skelbæk Friskole har kommunalt finansieret SFO2. Deres elever har tilsvarende afstand til en kommunal SFO2.

For at undgå, at vi fremadrettet skal ind og finde så massive besparelser på Børneudvalgets budget, vil vi i Dansk Folkeparti, i budget 2017, have indarbejdet en tilpas stor bufferpulje, særligt øremærket til området “Udsatte børn og unge”, så vi ikke igen kommer i en sådan situation.

Venlig hilsen

Janne Halvor Jensen (DF)

Formand for Børneudvalget

 

Skriv en kommentar