(Last Updated On: 13. juli 2020)

Istandsættelsen af Lund Havn kom et skridt videre, da et arkitektfirma i sidste uge fremlagde et prospekt for borgerne i Lund. Nu skal de store fonde søges om økonomisk støtte for 20 millioner kroner.

En stille sommeraften uden mange både i havnen. (Fotos: Henrik Fisker)

Af Henrik Fisker

Lund: Det er sidste udkald, hvis den flere hundrede år gamle havn i Lund skal reddes for eftertiden. Så meget har der været enighed om i den lille landsby på sydsiden af Stevns – derimod har der været mange bud på, hvad der skal ske for at sikre en levedygtig havn. Balancegangen har stået mellem at bevare det gamle, autentiske miljø og at udvikle området omkring havnen, så den ikke bare overlever, men også i fremtiden er et attraktivt sted for jollefiskere og lystsejlere – såvel de lokale som gæsterne, der anløber havnen.

Det kom der torsdag aften i sidste uge et konkret bud på. Fire lokale foreninger i byen havde indkaldt byens borgere til et orienteringsmøde i forsamlingshuset, hvor arkitekt Dan B. Hasløv fremlagde, hvad han kalder for en »visionsplan for fornyelse af en perle på Stevns«. Hans arkitektfirma blev sidste år hyret til at udarbejde et prospekt baseret på ønskerne fra de lokale borgere, der var samlet til en workshop den 28. august 2019.

– Vi er ikke oraklet i Delfi, der kommer med den færdige løsning. Men vi fremlægger en vision, som er baseret på jeres egne drømme, ideer og bekymringer, sagde Dan B. Hasløv, der beskrev Lund som »et usædvanligt sted næsten som et lille øsamfund, selv om det ligger på fastlandet«.

60 både året rundt

Plan over Lund Havn. (Illustration: Hasløv & Kjærsgaard)

Visionsplanen foreslår en mindre udvidelse af havnen i forhold til den nuværende. Den inderste del fyldes op med jord og slam fra udgravningen og bliver til en strandeng eller grønt område, mens ydermolen mod syd kommer til at ligge lidt længere væk fra kysten. Samtidig opføres en vestmole, så selve havneløbet beskyttes bedre mod tilsanding.

Læs mere om planerne for Lund Havn i ugens udgave af Stevnsbladet.

 

Skriv en kommentar