(Last Updated On: 15. januar 2021)

Repræsentanter fra Stevns Lydavis modtog i 2017 Handicapprisen Det er Ole Arndt og Liselotte Kannik-Marquardsen som står yderst til venstre i første række. (Arkivfoto)

Medier: Hver onsdag formiddag mødes en gruppe frivillige i Stevns Lydavis i Ældresagens lokaler i Store Heddinge.
Her producerer de en lydavis til blinde og svagtseende medborgere i Stevns Kommune.

Stadig tilladt at producere

Det er et velorganiseret foretagende, som er delt op tre til fire grupper: redaktion, indtaling, kopiering og uddeling af CD’er til godt 30 abonnenter.

Der er cirka 10 frivillige på Stevns, som hver onsdag tropper op og laver ugens lydavis. Men vil de kommunale restriktioner om forsamlingsforbud ramme disse frivillige lydavis-aktivisters arbejde?

Denne tvivl luftede en af de frivillige, Liselotte Kannik-Marquardsen, over for Stevns Kommune, som støtter arbejdet med lydavisen.

– Vi vurderer, at I har en vigtig funktion overfor en række sårbare mennesker, og derfor er det stadig tilladt, at I møder ind i Egestrædes kælderlokale og laver Stevns Lydavis, svarede centerchef Annette Lisa Kjær fra Politik- og borgerforvaltningen i Stevns Kommune, men hun præciserer:

– Dog er der fortsat obs på overholdelse af alle restriktioner; mundbind, afspritning, afstand og forsamlingsforbuddets max. antal, lyder hendes svar, og Annette Lisa Kjær slutter med denne hilsen: Go’ arbejdslyst med lydavisen.

Lokalnyheder fra Stevnsbladet

Liselotte Kannik-Marquardsen fra lydavisgruppen oplyser, at de frivillige ildsjæle hver gang er 1 teknikker, 2 i redaktionen og 2 til oplæsning med hver sin mikrofon, og jævnligt er samme person både i redaktion og oplæsning.

Stevns Lydavis har eksisteret siden 2016, og en anden frivillig, Ole Arndt, har tidligere oplyst at lydavisens artikler vælges ud af det ugentlige Stevnsbladet, og fordeler dem på kategorier, for eksempel kommunenyt, lokalnyt, politirapporten, kirkesiden og meget andet.

– De frivillige oplæser udklippene, mens en frivillig sørger for, at oplæsningen bliver optaget på computer, og så brændes en master-CD, som derefter kopieres, og til sidst sørger en anden gruppe frivillige for udlevering af ét eksemplar hos hver abonnent på Stevns, oplyser Ole Arndt.

Det er ulønnet arbejdet, og gruppen, som kører rundt med cd’erne, får end ikke benzinen betalt. Abonnementet er gratis, og udgifterne til blanke cd’er afholdes af Lokalklubben for Stevns under Dansk Blindesamfund, Østsjælland.

Lydavisen Stevns stod i september 2020 for et landsdækkende lydavis-symposium, og i 2017 vandt Stevns Lydavis Handicaprisen på Stevns.
sky

Skriv en kommentar