(Last Updated On: 19. november 2019)

Her ses på det første foto to af de frivillige oplæsere: Leif Nielsen(tv) og Bjørn Søeborg i kælderlokalet i Egestræde. På foto nummer to er det tekniker Anne Olsen ved det nye udstyr, som bruges til optagelse af lydavisen. Mikrofonerne fra Vaskerifonden er medbragt fra SLR. I baggrunden ses de såkaldte brændertårne, hvor der kan laves 10 CD-kopier ad gangen. På sidste billede bliver historierne klippet ud af Stevnsbladet. (Privatfotos)

Store Heddinge: Efter 35 år gik Stevns Lokal Radio konkurs i sommer og måtte slukke for udsendelserne efter 35 år i æteren. Samtidig mistede Stevns Lydavis – der siden starten i 2016 havde fået lov at bruge Lokalradioens udstyr til at optage oplæsningerne af Stevnsbladet – sit ’hjem’.

Indtil da mødte Lydavisens frivillige hver onsdag i Lokalradioens lokaler på Nytorv for at lave lydavis, med det gode radioudstyr fra SLR, hvilket gav god lydkvalitet.
Efter konkursen måtte Lydavisen lede efter et nyt sted at være. ÆldreSagen i Store Heddinge tilbød et bord i et hjørne i ÆldreSagens kælderlokale i Egestræde, Store Heddinge, hvor Lydavisen kunne optage oplæsningerne.

– Det var en god løsning, men radioens udstyr kunne ikke komme med. Det tilhørte konkursboet. To gode mikrofoner fik vi dog med, for de var tidligere blevet skænket til Lydavisen af VaskeriFonden, fortæller Steffen Brandorff, der er frivillig ved Stevns Lydavis.

Fondsmidler til nyt udstyr

En ansøgning blev sendt afsted til VeluxFondene, som hurtigt bevilgede godt 50.000 kroner til indkøb af nyt udstyr.

– Dette udstyr er nu anskaffet fra en lokal leverandør og taget i brug. Lydavisen er meget taknemmelig over, at VeluxFondene har skænket os mulighederne for at igen producere Lydavisen i god lydkvalitet, oplyser Steffen Brandorff.

Flere opgaver

Lydavisens frivillige er delt op på tre til fire grupper: redaktion, indtaling, kopiering og uddeling af CD’er til blinde abonnenter.

– Redaktionen af Lydavisen foregår på den måde, at to frivillige klipper ud af ugens ”Stevnsbladet” og fordeler dem på kategorier, for eksempel kommune-nyt, lokalnyt, politirapporten, kirkesiden og så videre. Straks efter møder to andre frivillige op og læser udklippene højt, mens en tredje frivillig sørger for, at oplæsningen bliver optaget på ’bånd’; det vil sige nu om stunder en optagelse på computer, forklarer Steffen Brandorff.

Når optagelserne er i hus, brænder teknikeren en master-CD, som derefter kopieres i 20 til 26 eksemplarer.

Sidste opgave er udlevering. Tre andre frivillige personer møder op til denne opgave og henter hver sin stak CD’er. De kører derefter en runde og afleverer et eksemplar hos hver abonnent på ruten.

Abonnementet er gratis og udgifterne til blanke CD’er afholdes af Lokalklubben for Stevns under Dansk Blindesamfund, Østsjælland.

Lydavisernes landsmøde

Der findes et antal andre lydaviser i Danmark, men det er ikke hver kommune, der har denne gratis service. Enkelte steder finansierer kommunen den lokale lydavis, men mange steder drives den, som her i Stevns kommune, af lutter frivillige. Derfor føler mange lydaviser behov for at snakke sammen om dagligdagens problemer.

Næste år mødes alle Danmarks lydaviser på Stevns til det årlige symposion, hvor man drøfter fælles problemer og muligheder.

Skriv en kommentar