(Last Updated On: 18. oktober 2019)

80 engagerede stevnsboere udarbejdede otte mål for at styrke landsbyerne. (Arkivfoto)

Stevns: Udvikling Stevns har offentliggjort de otte indsatsområder, som aktive borgere og foreninger mener skal øge tilflytningen og landsbybeboernes livskvalitet.

Arbejdet for fællesskab

Første gang Udvikling Stevns afholdt konference om landdistrikter var oktober sidste år.

Forud var gået en række offentlige møder tilbage til 2017, som “Vision for landdistrikterne” er baseret på, og i august præsenterede landsbyerne Klippinge, Magleby, Sigerslev og Holtug, deres nye, fælles hjemmeside: www.stevnslandsbyer.dk

Den 18. september mødtes 80 borgere, virksomheder og frivillige ildsjæle i Magleby Forsamlingshus til Udvikling Stevns’ Landdistriktskonference med temaet “Mere liv på landet – Fælles om Stevns”, og her blev særligt infrastruktur, lokale fællesskaber og synlighed fremhævet af de frivillige som vigtige for Stevns’ fremtid.

Otte vigtige temaer

Udvikling Stevns har på baggrund af deltagernes arbejde, og et spørgeskema med 60 respondenter, valgt følgende otte prioriteter for indsatser i de stevnske landdistrikter:

Lokalisere huller i mobildækningen og mulige placeringer af supplerende mobilmaster for at opnå bredere dækning.

Udvikling af offentlig og frivillig transport, f.eks. muligheder for busser i ydertiderne, delecykler, frivillige løsninger mv.

Flere frivillige lokale aktiviteter og bedre pasningsmuligheder for børn og unge.

Bæredygtige mødesteder og samlingshuse i et samspil mellem landsbyer, kommuner og erhverv.

Aktiv understøttelse af iværksætteri og fælles industrihuse.

Positiv og konstruktiv atmosfære omkring samarbejdet mellem frivillige og kommunen.

Samarbejde om nye løsninger. F.eks. sammenhængende cykelveje og stier både af hensyn til sikkerheden og for at opnå bedre adgang til naturen.

Velkomstpakke

Birthe From fra projektgruppen Klippinge Bypark, fortæller, at de har valgt at arbejde med målrettet markedsføring mod bosætning og velkomstpakker.

– Markedsføring af Stevns til nye potentielle borgere, gerne arbejdsdygtige, er det vi har valgt. Vi skal i fællesskab producerer gode historier, og være systematiske i vores velkomst til nye borgere, siger hun.

Målrettet markedsføring

Koordinator for Udvikling Stevns, Thomas Christensen, fremhæver især markedsføring af Stevns til nye potentielle borgere, og siger endvidere:

– Nu skal alle aktørerne: de frivillige, organisationerne, borgerne og også gerne kommunen samlet rykke på de her områder. Det er de indsatser, som er vigtigst for landdistrikterne i Stevns. Nøglen er samarbejde og engagement. Vi håber, at de prioriteter, der er kommet ud af det her samarbejde, vil skubbe på for, at vi får flyttet os yderligere på de her områder, siger Thomas Christensen.

sky

 

Skriv en kommentar