(Last Updated On: 4. juli 2022)

Sådan vil Nordstevns Gymnastik & Idrætsforenings nye Outdoor-område i Magleby se ud. (Modelskitse)

Sport og fritid: Landdistriktspuljen har bevilget Stay Fit – Nordstevns Nordstevns Gymnastik & Idrætsforening 362.000 kr.

I forvejen havde More Play puljen givet 60.000 kr., så nu er der en lille halv million til et nyt Outdoor-område.

Handicapegnede redskaber

Formanden for Nordstevns Gymnastik & Idrætsforening, Charlotte Petersen, fik tåre i øjnene, da hun modtog den glædelige besked.

– Det er jo helt vildt, Jeg fik helt gåsehud, da jeg så mailen. Nu kan vi går i gang med de midler vi har, området kan laves i etaper, lyder det fra Charlotte Petersen, der straks kontaktede konsulenten, der skal stå for opgaven.

Anlægget skal ligge på Kirkevej 5 i Magleby, i forlængelse af parkourbanen, der blev indviet november sidste år. Nordstevns Gymnastik & Idrætsforening dækker bl.a. Magleby og Klippinge.

Det nye Stay Fit område kommer bl.a. til at bestå af Flex hjul, balancestation, balancebræt, Fitness Jumper og dobbelt trapper. De fleste af redskaberne er handicapegnede.

Der vil blive anlagt en sti med hårdt stampet stigrus belægning, der giver let adgang for bl.a. kørestole og rollator. På aktivitetsområdet anlægges samme belægning, og der ønskes opsat forskellige træningsredskaber.

– Stedet er tiltænkt alle: skolen, lokale foreninger, ældre, men især folk med særlige behov fra bostedet Brohøj for hjerneskadede, psykiske sårbare og udviklingshæmmede, forklarer Charlotte Petersen, der fortsætter jagten på midler til at udbygge området.

Inkluderende område

Dette Inkluderende aktivitetsområde bliver indrettet til seniorer og brugere med særlige behov, oplyser Charlotte Petersen.

– Der er lagt stor vægt på træning til seniorer, genoptræning efter faldulykker, vedligeholdelsestræning, balancetræning og meget mere. Men lokalbefolkningen, idrætsforeningen og Skelbæk Friskoles brugere vil også have stor glæde af at benytte området. Den anlagte sti fra P-plads vil sikre let og Inkluderende adgang for alle, siger hun og pointerer:

– Stay Fit området, som er en del af det nye Outdoor område, kræver vedligeholdelse, vi håber derfor at brugerne har lyst til at støtte os med et medlemskab, det koster kun 100 kr. årligt, lyder hendes opfordring.

Et medlemskab følger kalenderåret. Kan indbetales via Mobile Pay 23 41 81 57 (Nordstevns G & I) eller konto overføres til Sydbank Reg. 6060 Konto nr. 000 55 12 486.

– Vi har brug for frivilliges støtte i form af medlemskab. Mærk indbetalingen med ”Stay Fit, navn og årgang”, siger Charlotte Petersen.

Idrætsforeningens Outdoor område består nu af: En 300 m² Skaterbane, en 120 m² Parkourbaner begge etableret i 2021 med hjælpe fra forskellige fonde og snart det nye 280 m² store Stay Fit område, samt en ca. 400 m² Multibane med græsbund.
sky

Skriv en kommentar