(Last Updated On: 7. marts 2022)

Samtidig boykotter Stevns Kommune varer og aktiviteter fra Rusland.

Der er ledige værelser og lejligheder på Mandehoved, som kan huse ukrainske flygtninge. (Arkivfoto)

Stevns: Den russiske invasion af Ukraine skaber flygtningestrømme, i første omgang til nabolandene, men forventeligt vil også Danmark i meget nær fremtid skulle hjælpe ukrainske familier på flugt fra krigen.

Derfor udsendte Udlændingestyrelsen fredag i forrige uge varslingsbrev til samtlige kommuner, som i brevet bliver bedt om at melde ind, hvis de har egnede lokaler, der kan huse eventuelle ukrainske flygtninge.

Mandag i sidste uge mødtes kommunalbestyrelsesmedlemmerne i Stevns kommune virtuelt for at drøfte mulighederne, og ifølge borgmester Henning Urban Dam (S) var der på mødet enighed om, at administrationen tager kontakt til Udlændingestyrelsen med henblik på at indlede en drøftelse omkring muligheden for at stille ledig kapacitet på Mandehoved til rådighed for indkvartering af migranter og asylansøgere fra Ukraine.

Ved samme lejlighed enedes kommunalbestyrelsen om en fælles udtale, som den efterfølgende dag blev lagt på Stevns kommunes facebookside. I udtalelsen stod:

”En enig Kommunalbestyrelse i Stevns Kommune udtrykker hermed sin forargelse over de aktuelle krigshandlinger i Ukraine. Samtidig tilkendegiver vi, at vi fra kommunens side er klar til aktivt at bidrage til at løse de opgaver, der må følge i kølvandet på krigshandlingerne i Ukraine.
Fra Stevns Kommunes side tager vi kontakt til de statslige myndigheder for at drøfte mulighederne for at bidrage til at tage imod flygtninge fra krigen, som måtte søge tilflugt i Danmark. Konkret er vi indstillet på at stille ledig kapacitet på Mandehoved til rådighed for de statslige myndigheder, hvis der skulle være behov for det. Herudover iværksætter vi tiltag der sikrer, at vi i videst muligt omfang undgår at investere i russiske aktiviteter, eksempelvis i form af vores kapitalforvaltning samt indkøb af varer og tjenesteydelser.
Vi følger løbende med i udviklingen i Ukraine og er parat til at håndtere de situationer, som krigen måtte medføre. Afslutningsvis vil vi udtrykke vores største medfølelse med det ukrainske folk og alle andre, som mærker konsekvenserne af de aktuelle krigshandlinger i Ukraine.”

Oprindeligt var Mandehoved en kaserne. Den nedlagte kaserne har sidenhen fungeret som asylcenter under Røde Kors Asylcenter. I dag er Mandehoved indrettet med boliger til flygtninge: der er i alt 75 enkeltværelser og 14 familieboliger på stedet.

Siden 2016 er de flygtninge, som Stevns Kommune er forpligtet til at tilbyde midlertidig bolig, flyttet ind på stedet. Det er Udlændingestyrelsen, der bestemmer hvilken kommune, flygtningen skal bo i.

Henning Urban Dam oplyser, at omkring 30-35 enkeltværelseslejligheder samt 10 af familieboligerne står ledige og så vidt muligt kan tilbydes migranter og flygtninge fra Ukraine.

Dog er det ikke al ledig kapacitet, som kan anvendes til formålet, da der også skal være plads til flygtninge fra andre lande, som Udlændingestyrelsen har tildelt Stevns kommune i 2022.

Landstallet for 2022 – det antal flygtninge, som i 2022 forventes at blive visiteret til boligplacering i kommunerne – er af Udlændingestyrelsen skønsmæssigt fastsat til 500 personer. Samtidig har Udlændingestyrelsen fastsat kvoterne for de fem regioner. Heraf er kvoten for Region Sjælland fastsat til 75, og for Stevns Kommune 2 flygtninge.
rmh

Skriv en kommentar