(Last Updated On: 16. marts 2020)

Stevns: Selvom der fortsat bliver uddannet for få faglærte, så vidner tallene om, at man flere steder i landet har vendt udviklingen.

Nye tal fra Børne- og Undervisningsministeriet viser, at der er stor forskel på, hvor mange unge der forventes at få en erhvervsuddannelse, inden de fylder 25 år, forskellige steder i landet.

Stevns: 23,8 procent

Andelen af unge, der forventes at få en faglært uddannelse er steget lidt siden 2015. Samlet forventes det, at 17,2 pct. af en årgang får en faglært uddannelse.

Det ser meget bedre ud på Stevns, hvor 23, 8 pct. af en årgang kan bryste sig af et svendebrev. Det er næsten en fjerdedel af de unge.

Dermed er Stevns, på Sjælland, kun overgået af Kalundborg, som har 24,1 pct.

Tal er fra 2018-årgangen

Andelen af 9.-klasseseleverne i hver kommune, der forventes at have fået en erhvervsuddannelse otte år efter endt folkeskolegang, er steget så småt de seneste år.

Der er taget udgangspunkt i 2018-årgangen af elever.

Skriv en kommentar