(Last Updated On: 15. april 2014)

SanktKatharina-KirkeEfter indbydelse fra De Danske Forsvarsbroderselskaber deltager Marineforening Stevns i mindegudstjeneste den 18. april 2014 klokken 10:30 i Store Heddinge Kirke.
Anledningen er 150 års dagen for slaget ved Dybbøl. Udover Marineforeningen vil medlemmer af Hjemmeværnet, Garderforeningen og De Danske Forsvarsbrødre deltage med fanekommando.
Umiddelbart efter gudstjenesten føres fanerne ud af kirken, og der gås til de to soldatergrave på Store Heddinge kirkegård, hvor der lægges blomster, der hilses med fanerne og der iagttages et minuts stilhed efterfulgt af ”Æret være deres minde” og en trompet fanfare. Derefter samles man i kirkens nordfløj, hvor menighedsrådet og forsvarsbrødrene vil være vært ved et lille traktement.
Pastor Ingrid Salinas forestår gudstjenesten, som afholdes i anledning af 150 års dagen for slaget ved Dybbøl 1864.

Skriv en kommentar