(Last Updated On: 4. marts 2019)

Som kortet viser, er det i høj grad Sønder- og Midtjylland samt Fyn, der har oplevet en stigning, mens Nordjylland og Sjælland har oplevet fald i mange kommuner – dog ikke i Stevns Kommune. (Kilde: Danmarks Statistik)

Stevns: Ifølge Danmarks Statistik blev der i 2018 anmeldt 54.868 indbrud på landsplan til politiet. Antallet er stort set uændret i forhold til 2017, hvor der var 54 flere anmeldelser. Indbruddene er begået enten i forretning, virksomhed mm., i beboelse eller i ubeboet bebyggelse.

Der er dog store kommunale forskelle: 41 ud af Danmarks 98 kommuner oplevede nemlig en stigning – og for 19 af kommunerne er antallet steget mere end 20 procent i forhold til 2017.

Det gælder blandt andet Stevns Kommune, hvor stigningen er markant og udgør 66 procent. Den voldsomme stigning placerer Stevns som nummer tredjeøverst på listen, lige over Tønder, der oplevede en stigning på 61 procent. Første- og andenpladsen indtages af Fanø og Læsø, der har den største procentvise stigning, men med ganske få indbrud.

Antallet af anmeldte indbrud i 2018 var i Stevns Kommune 221. Året før blev der anmeldt 133 indbrud i kommunen.

I de resterende 57 kommuner, hvor indbrudstallet faldt, oplevede næsten hver femte kommune et fald på mere end 20 pct. i forhold til året før. Nederst på listen findes Helsingør (-33 procent), Halsnæs (-36 procent) og Ærø (-44 procent). Ligesom for Fanø og Læse, så gælder også for Ærø, at antallet af indbrud er lavt.

Indbrud ift. antal husstande

Ser man specifikt på udviklingen i antallet af indbrud i beboelse set i forhold til antallet af husstande i den enkelte kommune, placerer Stevns sig også i den øvre ende.

Antallet af indbrud i boliger er siden 2011 faldet år for år, og nedgangen fortsatte i 2018. Politiet modtog i 2018 29.015 anmeldelser om indbrud i beboelse, hvilket er et lille fald i forhold til 2017, hvor antallet af anmeldelser var 29.147.

Det er især i Region Hovedstaden, at der er mange indbrud i forhold til antallet af husstande. 9 af de 10 kommuner på top 10-listen ligger i Region Hovedstaden, øverst er Rudersdal Kommune, efterfulgt af Allerød og Egedal Kommuner; på plads nummer otte ligger Sønderborg Kommune.

Stevns indtager en 14. plads på listen over kommuner med flest indbrud pr. husstande.

Et vejet gennemsnit af antallet af husstande i 2018 i Stevns Kommune var 10.161 husstande. Der blev i 2018 anmeldt om indbrud i beboelse 151 gange, hvilket giver et gennemsnit på 0,0148607 indbrud pr. husstand i 2018. Til sammenligning var landsgennemsnittet 0,0107572. De tre lavest placerede kommuner på listen er Samsø, Ærø og Bornholm.
rmh

Udviklingen i antallet af indbrud fra 2017 til 2018 i hhv. Stevns Kommune og på landsplan. (Kilde: Danmarks Statistik)

Skriv en kommentar