(Last Updated On: 6. juni 2019)

DF, der ved Folketingsvalget i 2015 blev det største parti på Stevns, blev ved onsdagens valg mere end halveret fra 28,4 til 11,4 procent. Venstre er tilbage som største parti på Stevns med 25,3 procent, mens SF er det parti, som procentuelt har oplevet den største fremgang: 6,5 procent flere af vælgerne på Stevns har sat deres kryds ved SF denne gang. LA er til gengæld helt ude

Stevns: Antallet af stemmeberettigede i Stevns kommune er 17.377. Onsdag valgte 14.756 af dem at møde op ved et af de fire valgsteder i kommunen for at sætte deres kryds ved et af de opstillede partier eller kandidater.

Stemmeprocenten endte således på 84,92 procent, hvilket er lavere end i 2015, hvor 87,48 procent af de stevnske vælgere mødte op ved valgurnerne.
Stemmeprocenten i Stevns kommune er ved dette valg en anelse højere end landsgennemsnittet, som ligger på 84,5 procent.

DF den store taber

Med en tilbagegang på 17 procent fra 28,4 til 11,4 procent af stemmerne i Stevns kommune, har Dansk Folkeparti oplevet den største tilbagegang på Stevns.
Ved seneste valg var partiet det største i kommunen, nu er partiet kun tredjestørst, overgået af både Venstre (25,3 procent) og Socialdemokratiet (24,1 procent).

Også på landsplan er partiet mere end halveret og fik samlet set 8,73 procent af stemmerne.

SF mere end fordoblet

Modsat DF har Socialistisk Folkeparti oplevet et flot valg, såvel lokalt som på landsplan.

I Stevns kommune har SF fået 10,6 procent af stemmerne, hvilket gør partiet til det fjerdestørste på Stevns. Ved valget i 2015 var SF kun det sjettestørste.

Ved seneste Folketingsvalg i 2015 fik partiet 4,1 procent af stemmerne i Stevns kommune, og der er således tale om mere end en fordobling i antallet af vælgere, som denne gang har valgt at sætte deres kryds ved SF.

På landsplan har SF fået 7,7 procent af stemmerne.

V igen størst, S fortsat nummer 2

Venstre generobrede førstepladsen som det største parti på Stevns med 25,3 procent af stemmerne. Det er 4,7 procent flere stemmer end ved sidst valg, hvor partiet kun fik 20,6 procent af stemmerne og endte som tredjestørste parti.

Ligesom ved sidste valg er Socialdemokratiet fortsat næstestørste parti i Stevns kommune, Partiet fik 24,1 procent af stemmerne, hvilket er en lille tilbagegang på 0,7 procent.

Fremgang for B og C

Det Konservative Folkeparti har oplevet en fordobling i antallet af stemmer i Stevns Kommune, og ender efter onsdagens valg på en femteplads med 7,6 procent af stemmerne. Det er en fremgang på 4,0 procent i forhold til valget i 2015.

Også Radikale Venstre har opnået flere stemmer end ved seneste valg; med en fremgang på 2,3 procent har partiet fået 4,8 procent af stemmerne i Stevns Kommune.

LA ude, Ø og Å går tilbage

En anden landstendens, som også gælder for de stevnske vælgere, er den svigtende opbakning til Liberal Alliance. Ved seneste valg stemte 6,0 procent af de stevnske vælger på partiet, onsdag stemte kun 1,9 procent af vælgerne på LA.

Enhedslisten har oplevet en lille tilbagegang på 0,9 procent og har i alt fået 5,1 af de stevnske stemmer. Alternativet er gået tilbage med 2,0 procent af stemmerne og har i alt fået 1,6 procent.

Kristendemokraterne fik dobbelt så mange stemmer på Stevns sammenlignet med forrige valg. Partiet gik fra 0,4 til 0,8 procent.

De tre nye partier har fået hhv. 2,9 procent til Stram Kurs, 2,7 procent til Nye Borgerlige og 1,2 procent til Klaus Riskær Pedersen.

Hverken Stram Kurs, Klaus Riskær Pedersen eller Kristendemokraterne opnåede stemmer nok på landsplan til at blive valgt ind i Folketinget.
rmh

Stemmeprocenter på valgstederne

Stemmeprocenten for de enkelte valgsteder (tallene i parentes er stemmeprocenten i 2015):

  • Hårlevhallen 83,9 (86,5) – i alt 4.392 afgivne stemmer
  • Strøbyhallen 87,6 (89,1) – i alt 5.508 afgivne stemmer
  • Stevnshallen 82,5 (85,7) – i alt 4.462 afgivne stemmer
  • Sydstevnshallen 84,9 (88,6) – i alt 3.017 afgivne stemmer
  • Total, Stevns 84,9 (87,5) – i alt 17.379 afgivne stemmer
  • Modtagne brevstemmer: 1.048

Skriv en kommentar