(Last Updated On: 10. maj 2019)

Hjemmeværnet danner faneborg til minde om kampen for Danmarks frihed.

 

 

Stevns: Den 4. maj fejrede Hjemmeværnskompagni Stevns markerede sammen med soldaterforeningerne 74-året for Danmarks befrielse, med tre kransenedlæggelse.

Om eftermiddagen blev der lagt krans ved mindestenen for Poul Emil Rosenstand Jacobsen på Korsnæbsvej samt ved 5. majstenen i Bøgeskoven.

Musik og mindeord

I Højeruplund blev der i den smukke aftensol lagt krans ved mindestenen for Danmarks befrielse, og mange tanker gik gennem hovedet på de fremmødte da trompeten spillede „En Lærke lettede.”

Efterfølgende blev en krans lagt ved mindestenen for de allierede flyvere, der mistede livet ud for Stevns klint.

Alle kranselægninger afsluttedes ved at Michael Sørensen blæste „The Last Post” på trompet.

Dagen afsluttedes på Hjemmeværnsgården hvor forhenværende chefsergent Bøggild Gammelgaard Lohse fortalte og viste billeder fra udsendelse til Afghanistan.

 

Skriv en kommentar