(Last Updated On: 26. august 2015)

Æresmedlem2Nyudnævnte æresmedlem Bjarne Nielsen Brovst får diplom og gaver. (Foto: Privatfoto)

STRØBY: Landsforeningen Martin A. Hansen fejrede torsdag den stevnske forfatters 106 års fødselsdag i Kirkeladen ved præstegården i Strøby – blandt andet med udnævnelsen af et nyt æresmedlem i foreningen: Bjarne Nielsen Brovst.

I sin præsentation af Bjarne Nielsen Brovst brugte foreningens næstformand og søn af Martin A. Hansen, Hans-Ole Hansen, en bardehval som sindbillede på sin fars forfatterskab og samtidig som indgang til sin præsentation af prismodtageren, som han betegnede som en stor fortæller.

I sin takketale fortalte foreningens nye æresmedlem, Bjarne Nielsen Brovst, om sin opvækst i et ikke-bogligt miljø. Han antog, at det måtte være Vor Herre, der senere i livet lod ham stifte bekendtskab med familien Martin A. Hansen. Han nævnte i takketalen endvidere en lang række af personer, der har haft betydning for forfatteren, herunder Sven Havsteen-Mikkelsen med hvem Bjarne Nielsen Brovst samarbejdede gennem 20 år. Sven Havsteen-Mikkelsen var billedkunstner og nær ven af Martin A. Hansen.

Afslutningsvis fik Bjarne Nielsen Brovst bundet en sløjfe fra den lærer, der i skolen hjemme i Brovst havde introduceret Martin A. Hansen for ham og til samme lærer, da Bjarne Nielsen Brovst mange år senere tilbød ham, at de sammen besøgte forfatterens hjemegn på Stevns. Svaret var nej, han skulle ikke have ødelagt den gode og rige oplevelse, et mangeårigt bekendtskab med forfatterskabet havde været. Hvad han mere præcist var bange for at møde på Stevns står hen i det uvisse.

Årets prismodtager af Martin A. Hansen prisen blev ligeledes overrakt på forfatterens fødselsdag. Prisen gik til lektor ved Aarhus Universitet, David Bugge. Foreningens nye formand, Ole Juul, præsenterede David Bugge som en af de forskere, der igen havde fået Martin A. Hansens forfatterskab frem i lyset efter to årtier i glemslens mørke. David Bugge har i sin forskning påvist, ikke mindst i Martin A. Hansens forfatterskab, at der mellem teologien og litteraturen er en naturlig sammenhæng og ikke kun en modsætning. Prismodtageren gav forsamlingen en sublim indføring i forfatterskabet. Ikke mindst gennem romanen ”Løgneren”, der helt klart kom til at dominere.

Landsforeningens nye formand, der er pensioneret præst, causerede om sin tilgang til og interesse for Martin A. Hansen og introducerede endvidere årets tema 2016. Det bliver værket ”Orm og Tyr”.

Afslutningsvist blev fire tidligere bestyrelsesmedlemmer af foreningen – Anders Thyrring Andersen, Ella Pedersen, Ole Visti Poulsen og Jørgen Skjoldan, sidstnævnte posthumt – hædret med medaljer støbt i bronze.

Skriv en kommentar