(Last Updated On: 8. juni 2021)

Se billedserien fra en festdag i dejligt vejr, hvor det var tydeligt, at mange nød at kunne være i selskab med andre igen. (Fotos: Kristian Buchmann)

Hellested: Solen skinnede lystigt og mildt over de mange begivenheder, som fandt sted Grundlovsdag i Hellested, hvor landsbyens menighedsråd, borgerforening og forsamlingshus markerede hele tre ting: 100 års-dagen for Peder Syv-stenen ved kirken, akustikforbedring i det nymalede forsamlingshus samt nyt shelter og tilhørende bålhytte på byens grønne område.

Dagen begyndte for frivillige i forsamlingshuset kl. 9, for der skulle smøres sandwich og hentes drikkevarer.

Så gik det afsted til mindestenen for Hellesteds berømte Peder Syv, hvor formand for menighedsrådet, Solvejg Asserhøj, holdt tale for ordsprogssamleren og sprogforskeren. Peder Syv var præst fra 1664 til 1702, alt imens han kæmpede for det danske sprog, fordi de lærde talte latin, og han indsamlede mere end 10.000 ordsprog.

Solvejg Asserhøj havde flere af dem med, hvoraf nogle var velkendte som ”Liden tue kan vælte stort læs”, ”Små børn små sorger, store børn store sorger” og ”Æren er det fejreste træ i skoven”, mens andre måske ikke er hverdagsbrug: ”Kroget træ bærer og (også) god frugt”, ”Det onde skriver man i sten, det gode i støv” og ”Mand finder sjældent stum kvinde”.

Formanden for menighedsrådet Solvejg Asserhøj holdt tale ved Peder Syv-mindestenen. (Privatfotos):

Menighedsrådsformanden refererede også fra talen ved afsløringen af mindestenen for 100 år siden, hvor 5-600 mennesker var samlet for at fejre og ære den gamle præst med gudstjeneste, fællesspisning, kaffebord og gymnastik af ”et Hold kvikke Hellested-Drenge”.

Efter talen bød menighedsrådet på kage med indskrift – og så gik det afsted mod forsamlingshuset, hvor loftet i den store sal er blevet beklædt med akustikplader, så det nu er muligt at høre, både hvad man selv tænker, og hvad sidemanden siger. Udover akustikforbedringen er det meste af huset blevet malet, så det nu står helt klar til at få gang i aktiviteter og fester igen.

Så måtte de 30-40 deltagere igen ud at gå og cykle, for sidste punkt var indvielse af shelter og bålhytte på Hellesteds grønne område; en fornyelse, der sammen med renovering af forsamlingshuset er blevet mulig med hjælp fra Nordea-fonden, som har givet til 280.000 kroner til Hellested borgerforening og forsamlingshus.

De to formænd, Anne-Grethe Mathiesen og Karen Secher, holdt tale i fællesskab og glædede sig over, at byen nu er blevet endnu mere attraktiv for lokale børn og voksne men også for turister og andre gæster.

De hjemmegjorte sandwich blev spist i det dejlige vejr, mens det hele blev filmet til brug for fonden, der gerne vil kunne inspirere kommende ansøgere.

Det var en glædelig dag med indvielse af nye muligheder både ude og inde.

Skriv en kommentar