(Last Updated On: 4. marts 2019)

Sejer Folke aflagde mundtlig beretning ved årets generalforsamling i Enhedslisten Stevns. (Arkivfoto: Rikke Michael Hansen)

Stevns: Mandag i sidste uge afholdt Enhedslistens stevnske afdeling deres generalforsamling, hvor 20 – ud af et samlet medlemstal på 48 – deltog. Der er en lille fremgang på 4 medlemmer i forhold til året før, hvor medlemstallet var 44.

Sejer Folke, der fem måneder inde i valgperioden trådte ind i kommunalbestyrelsen som afløser for Gitte Christensen og i november overtog hendes plads for resten af perioden, aflagde sin mundtlige beretning for de fremmødte.

Fra en til to i KB

At Enhedslisten nu er repræsenteret med to pladser i kommunalbestyrelsen blev fremhævet som en stor fordel:

– Det giver os gode muligheder for sparring og løbende ping pong om de politiske sager, forklarede Sejer Folke, der kaldte samarbejdet med Jan Jespersen for ’forbilledligt’ og desuden roste medlemmernes involvering i forbindelse med budgetarbejdet – til trods for, at Enhedslisten aldrig indgik i de reelle budgetforhandlinger med flertalsgruppen.

Ønsker et udsatteråd

Af store sager det seneste år blev Café Stevnen – med demonstration, lotteri og støttekoncert – fremhævet. Også arbejdet med en uafhængig borgerrådgiver, som dog blev droppet af flertalsgruppen, og seneste opstarten af et udsatteråd blev nævnt:

– Der har været en god høring med Jan Sjursen, mange lokale mennesker og politikere. Vi kvitterer for, at alt nu tyder på, at vi får et udsatteråd i Stevns kommune, og at det vil blive vedtaget i KB, så de udsatte borgere får en stemme, sagde Sejer Folke, der er valgt som kredsens folketingskandidat.

Eksemplarisk parløb

Han glædede sig også over den måde, som Enhedslistens medlemmer har arbejdet på i løbet af året:

– Parløbet mellem os, der sidder i KB, og medlemmer, som arbejder rundt omkring i grupper og foreninger, har været eksemplarisk. Den måde at arbejde på skal fortsættes, sagde Sejer Folke, der i forbindelse med sin indtræden i kommunalbestyrelsen trak sig som kontaktperson.

Den opgave varetages nu af Arne Gammelgaard.

Uenighed ok, men enhed

Beretningen blev afsluttet med en opfordring til, at alle de nye aktive medlemmer melder sig til bestyrelsesarbejdet. Samt en formaning om at arbejde sammen som en enhed:

– Lad os tage politiske diskussioner, også med skarpe meningsytringer, og direkte sprog, men når diskussionen er slut, og beslutningerne er taget, så lad os for pokker arbejde godt sammen, og snakke ordentligt til hinanden, og ikke lade meningsforskelle blive til personlige uoverensstemmelser. Det skal vi alle lægge os i selen for, sluttede Sejer Folke.

Klima og ulighed

Generalforsamlingen fortsatte med et politisk oplæg af Linda Havanna Hansen, som er medlem af “næstehjælperne” samt kandidat for Enhedslisten i Sjællands storkreds. Hun fortalte om, hvordan Enhedslisten i den kommende valgkamp skal forholde sig til de to vigtige spørgsmål: Klimaet og kampen mod den stigende ulighed i Danmark.

Der var valg til den nye bestyrelse, som nu består af: Lotte Nielsen, Sejer Folke, Jan Jespersen, Gitte Christensen, Peter Christensen, Willy Karlslund og Arne Gammelgaard.

Suppleanter blev Clara Christiansen Lavalle, Lars Aage Pedersen og Lene Vestergård.
rmh

Skriv en kommentar