(Last Updated On: 16. marts 2020)

– tales der om station og kystsikring

Bestyrelsesmedlem Ole S. Jørgensen (t.h) talte blandt andet om stations-flytning i Rødvig, da han havde ordet. Ved siden af ham sidder fra højre Ralf Toepler, aftenens dirigent Gerhard Nagott samt formand Freddie Larsen og bestyrelsesmedlemmerne Eliasa Hollænder og Finn Høj. (Foto: Erik Nielsen)

Rødvig: Det faktum, at Rødvig rent faktisk har noget at byde sine gæster, skulle gøres tydeligt for alle kom det frem på sidste års generalforsamling i Rødvig Borgerforening.

Tirsdag aften holdt foreningen så dette års ditto på Konference og Hotel Klinten, og flere af de 33 fremmødte var allerede tidligt i det to en halv times lange møde interesserede i at høre om, hvor langt bestyrelsen var med planerne om at sætte en byport op ved Rødvigvej, så ingen besøgende kan være i tvivl om, at de er kommet til Rødvig.

Sidste år blev der således sat penge af på foreningens budget til formålet.

I første omgang en byport med et maritimt udtryk, som skulle placeres med en rød og en grøn skibsbøje på hver sin side af Rødvigvej, når man kommer fra Lille Heddinge. Det maritime udtryk skulle markere styrbord og bagbord side af vejen, når gæsterne kørte ad byens mest trafikerede indfaldsvej.

Denne byport skulle være den første og største, men ambitionerne rakte sidste år også til flere, mindre signaturer på byens andre indfaldsveje.

Ved spørgsmålene umiddelbart efter formand Freddie Larsens beretning faldt således et spørgsmål om portene, som man gik og ventede på i spænding, men endnu ikke har set skyggen af.

Det var i første omgang ikke formanden, der svarede, men bestyrelses-medlem Ralf Toepler, der kunne informere spørgeren om, at kommunen i første omgang havde modsat sig placeringen af den ene af de to malede skibsbøjer.

Senere uddybede kasserer Tom Nielsen med, at der ikke er nogle problemer i forhold til det stykke jord, som kommunen selv ejer over imod Sydstevnshallen, men at der har vist sig nogle problemer i forhold til at bruge noget af den forpagtede jord på den anden side af Rødvigvej.

– Vi er altså i fuld gang med projektet, men det er i øjeblikket hængt op på den krog i kommunen. Så inden vi kommer videre, skal vi finde en løsning på, hvor byporten skal stå, sagde han i den sammenhæng.

Stationsflytning

At der er andre holdninger til flytningen af stationen i Rødvig end den som Rødvig Borgerforening officielt arbejder for, kom også frem efter et par tilkendegivelser fra salen om, at det var en »rigtig dum idé«. Hvorfor flytte en station, der ligger godt, hvor den ligger, og hvor turister og gæster i byen kan stå ud lige i hjertet af det, de skal besøge?, lød et spørgsmål i den sammenhæng.

– Vi er godt klar over, at der er mange forskellige holdninger til dette projekt i vores medlemskreds. Men i efteråret 2016 afholdt borgerforeningen en lokalafstemning med et udsendt spørgeskema på baggrund af spørgsmålene fra Kommunens udviklingsplan for Rødvig. 330 borgere deltog. Flytningen af Rødvig Station kom ind som absolut første prioritet og derfor arbejder vi for den løsning, svarede Ole S. Jørgensen, der sidder i det udvalg, der har arbejdet med stationsflytningen.

Kystsikringen

Rødvig Borgerforening har også meldt sig ind i arbejdet med kystsikringen ved den såkaldte veststrand, hvor kommunen har nedsat en arbejdsgruppe, der skal finde ud af om man skal kystsikre eller lade stå til. Og ikke mindst, hvem der skal betale i den sammenhæng.

– Vandet stiger og stiger og sandet forsvinder. Vi har meldt os til arbejdet med at sikre kysten, da man med de informationer, vi har fået kan se frem til at en del af det, vi i dag kalder for Rødvig, ligger i Østersøen om nogle år, hvis vi ikke gør noget, sagde formand Freddie Larsen i sin beretning.

Fra salen lød det senere, at det nok var en god idé, at vi gik solidarisk ind i en betalingsmodel, så det ikke »kun« var dem, der boede helt ude ved kysten, der skulle betale gildet, da vi alle får glæde af sikringen og stranden, som det blev formuleret.

Andre mente dog, at det var helt på sin plads, at dem, der havde købt grunde helt ud til vandet, skulle betale hovedparten af regningen, da de godt var klar over, den risiko, da de købte.

Snapselaug og karameller

Der var desuden beretninger fra grupperne omkring Torsdagscafeen, teatergruppen Pensionistbanden og snapselauget samt ikke mindst Julemandens traditionelle ankomst til byen og uddeling af karameller til de artige børn.

Generalforsamlingen genvalgte kasserer Tom Nielsen samt bestyrelsesmedlem Elias Hollænder. Formand Freddie Larsen samt Ole Jørgensen og Ralf Toepler var ikke på valg, men sidder fortsat med bestyrelsen, hvor Kasper Skov Brokøb fortsat er suppleant og Finn Høj sidder med i bestyrelsen.
ernie

Skriv en kommentar