(Last Updated On: 4. august 2020)

Nyt projekt skal styrke verdensarvspartnernes arbejde med bæredygtighed

Direktør i Verdensarv Stevns, Tove Damholt. (Pressefoto)

Stevns: Partnerprogrammet for Stevns Klint har medtaget en bevilling på godt 166.000 kroner fra Landdistriktspuljen til et nyt projekt, som skal styrke den bæredygtige turisme i Stevns. Projektet, som også er støttet af LAG-midler, skydes i gang til efteråret, hvor lokale virksomheder, foreninger og organisationer skal sætte konkrete mål for at blive mere bæredygtige.

Det er Verdensarv Stevns og Stevns Erhvervsråd, som står bag projektet, der udspringer af verdensarvens partneres ønsker om at arbejde med konkrete indsatser for at passe på naturen og miljøet. Desuden bindes de nye tiltag sammen med historien om Stevns Klint, så der bliver skabt en samlet, stærk fortælling.

Vigtigt for turisterne

I en pressemeddelelse udtaler erhvervschef i Stevns Erhvervsråd, Thomas Christensen:

– Den bæredygtige udvikling af stevnske turismevirksomheder handler selvfølgelig om at passe på verden og verdensarven.

Han understreger, at bæredygtighed også er et vigtigt konkurrenceparameter, når gæsterne vælger, hvor de skal holde deres ferier. På den måde går bæredygtig og økonomisk udvikling hånd i hånd i projektet.

– Derfor glæder jeg mig over, at vi nu kan sætte dette ambitiøse projekt i søen, siger erhvervschefen.

Afsæt i FN’s verdensmål

Det bliver journalist og projektkoordinator i Stevns Erhvervsråd, Eva Rose Waldorff, som skal sikre fremdrift i det store projekt, hvor der til en start skal opsættes konkrete mål for arbejdet med bæredygtighed i samarbejde med verdensarvspartnerne.

– Partnerprogrammet for Stevns Klint handler blandt andet om at passe på naturen og Stevns. I det nye projekt skal vi arbejde konkret med FN’s Verdensmål, når vi laver grupper, der fokuserer på for eksempel genbrug, affaldssortering eller øget biodiversitet, forklarer projektkoordinatoren.

Verdensarven i Stevns

Bæredygtighedsprojektet skal styrke sammenhængen mellem partnerne, Stevns Klint og det kommende besøgscenter for Stevns Klint, blandt andet ved at fortælle omverdenen om Stevns.

– Det kommer virkelig til at gøre en forskel, fortæller en begejstret Tove Damholt, direktør i Verdensarv Stevns, og uddyber:

– Verdensarven giver os et særligt perspektiv på klimaforandringer og arternes uddøen. Stevns Klint fortæller historien om, hvor vigtigt det er, at vi passer på vores verden, og det arbejder vi for i partnerprogrammet, forklarer direktøren.

Tove Damholt har en klar forventning om at de store tilskud kan medvirke til både at ’rykke på bæredygtighed’, som hun udtrykker det, og samtidig fortælle omverdenen om partnernes vigtige arbejde i Stevns.

Partnerprogrammet for Stevns Klint er et netværk for alle virksomheder, foreninger og organisationer, der ønsker at værne om Stevns Klint og samarbejde med afsæt i UNESCO’s værdier om bæredygtig udvikling.

Mere end 100 partnere er del af programmet, der stadig er åbent for deltagelse.

Henvendelse rettes til info@stevnsklint.org.

Skriv en kommentar