(Last Updated On: 15. juni 2017)

Radikale Venstre ønsker bosætning og nye boligområder – gerne med alternative og mere grønne boformer, men vi ønsker ikke tilfældig udstykning af byggegrunde.

For bycentrene, Store Heddinge og Hårlev, samt udviklingsbyen Rødvig ligger der detaljerede udviklingsplaner, som er udviklet i samarbejde med borgerne og kan danne rammerne for fremtidige tiltag. Jeg ser frem til, at arbejdet også kommer igang i Strøby Egede, som jo er en af vore udviklingsbyer.

Disse planer bør bruges aktivt og netop danne udgangspunkt for retningen i de fire største byer.

Den samme proces er ikke planlagt i vore mindre byer – kaldet »øvrige byer« i kommuneplanen. Herunder for eksempel Valløby, hvor der på nuværende tidspunkt er forslag om at give plads for nye udstykninger.

Vi har erfaringer fra andre steder i kommunen, hvor udstykningerne over mange år bærer præg af manglende langsigtet tankegang. Dette er svært at rette op på med tilbagevirkende kraft, men vi kan jo prøve at forebygge at gentage fortidens synder ved at komme ud og tale med folk. På den måde kan vi lave et katalog over borgernes idéer, udviklingsønsker og muligheder i de mindre byer også.

Derfor anbefaler vi, at vi lige tager en time out og undlader at igangsætte nye lokalplaner for udstykninger i Valløby, før der har været dialog med borgerne i byen. Det samme hensyn ønsker vi selvfølgelig fremadrettet skal tages til andre af vore »øvrige byer«.

Vi kan jo nok ikke blive helt enige om alting alle sammen, men via mere borgerinddragelse, kan vi hjælpe hinanden til at udvikle kommunen og skabe bosætning, som spiller fornuftigt sammen med natur- og kulturlandskabet uden at bygge Stevns i stykker.

Jeg har skam ikke glemt vore smukke afgrænsede landsbyer, men det er en anden historie, som I nok skal få.

Line Krogh Lay
Borgmesterkandidat og gruppeformand
Radikale Venstre Stevns

 

Skriv en kommentar