(Last Updated On: 21. oktober 2020)

Til Henning Urban Dam: Lad os være ærlige …

Socialdemokraten Henning Urban Dam skriver den 7. oktober i Stevnsbladet, at jeg ikke har forstået meningen med hans tidligere indlæg.
Det er jo et velkendt politisk trick, at påstå at andre ikke har forstået, eller har misforstået, storheden i ens egen argumentation. Det politiske trick mestre Socialdemokratiet til fulde. Så ved vi det.
Den nye budgetaftale er, ifølge Socialdemokratiet, så genial at det er “lige før at vi skal lade champagnepropperne springe”, hvilket Henning Urban Dam også har udtalt til Stevnsbladet. Jeg vil nu tillade mig at mene, at det er at tage munden en anelse for fuld, for så god er økonomien og velfærden altså heller ikke.
Og når Socialdemokraterne påstår at der er styr på økonomien, så hænger det ikke sammen med at der står i budgetaftalen, at “Skattestigningen skal sikre, at kommunens økonomi fremadrettet kommer i balance…”
For når det fremgår af aftalen, at økonomien ikke er i balance, og fremadrettet skal bringes i balance, så er det naturligvis udtryk for at der er udfordringer. Lad os være ærlige omkring det.

Med venlig hilsen
Martin Henriksen
Folketingskandidat i Sjællands Storkreds
Medlem af Dansk Folkepartis Hovedbestyrelse

 

Et sidste ord i denne omgang

Replik til Martin Henriksen

Jeg har på intet tidspunkt lagt skjul på, at der fortsat er udfordringer med at bringe Stevns kommunes økonomi i balance. Det er jeg helt ærlig omkring og har hele tiden været.
Grundstenene er lagt med budget 2021 og i flertalsgruppen vil vi træffe de valg, der er nødvendige for at skabe balance i økonomien frem mod 2025.
Med vores budgetaftale og plan for fremtiden, mener jeg, at vi skaber gode muligheder for velfærden, arbejdsvilkårene og udviklingen på Stevns.
Jeg er naturligvis klar over, at der kommer et kommunalvalg i november 2021, hvorefter en ny kommunalbestyrelse tager over.
Den nye kommunalbestyrelse kan så vælge at fortsætte af den vej, hvor grundstenene er lagt eller vælge en anden vej.
I denne række af læserbreve har jeg hver gang efterlyst DF`s svar på, hvordan de både vil skabe balance i økonomien og prioritere den kommunale velfærd. Det har jeg endnu ikke fået svar på, ligesom jeg heller ikke fik et svar fra DF`s medlemmer af kommunalbestyrelsen til budgetbehandlingen. De havde ikke fremlagt deres eget budget og stemte heller ikke for et af de to, der lå til behandling. Jeg må altså indse, at der ikke kommer et svar DF i denne omgang, men det er måske et trick?
Jeg vil dog løbende frem mod næste kommunalvalg efterspørge DF`s økonomiske prioriteter. Både af nysgerrighed og interesse i forhold til den gode løsning, men også fordi jeg mener, at alle politiske partier bør vise vælgerne, hvordan de vil prioritere økonomien.
Kun derved kan man som vælger træffe sit valg på et oplyst grundlag.

Med venlig hilsen
Henning Urban Dam
Borgmesterkandidat for Socialdemokratiet

Skriv en kommentar