(Last Updated On: 15. juni 2021)

Den snart 83-årige Svend Bjørn Keil fra Hårlev har netop modtaget et personligt håndskrevet brev fra Statsminister Mette Frederiksen (S), hvori fru Frederiksen ønsker 60 års jubilaren tillykke, og samtidig takker Svend Bjørn for sin trofasthed som socialdemokrat.

(Privatfoto)

Vi er selvfølgelig stolte i Stevns Partiforening over at have medlemmer med den anciennitet og viden.

Svend Bjørn blev medlem af partiet 1959/1960. Svend Bjørn er uddannet beslagsmed, og arbejdede dengang på Bornholm. Da han blev udlært gennemgik han alle de, i den tid eksisterende partiers valgprogrammer, og som Svend Bjørn fortæller, faldt han over det parti, han i dag er medlem af; de opfyldte de fleste af de værdier, der betød noget for ham dengang, og faktisk til den dag i dag.

Svend Bjørn har ikke hvilet på laurbærrene i sit lange liv. Han er naturaktivist i stor målestok. Mange stevnsboer har givet vis hørt om Svend Bjørn Keil i forbindelse med etableringen af storkereder, Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse, som amatørarkæolog og med en udbredt viden om den ca. 5300 år gamle Jættestue Maglehøj, der ligger så smukt og knejser mellem Hellested og Varpelev.

Jeg kunne blive ved med disse fortællinger om en aktiv stevnsbo, men vil slutte af med Svend Bjørns ideprojekt fra midt i halvfemserne, Kodriver Stien fra ”Mor Karens Hus til Prambroen”.

Kodriver Stien er ikke en fysisk sti, men flere ruter man kan følge til de mange kultur- og naturværdier, der ligger langs med og på tværs af Tryggevælde ådal.

Med stor respekt for Svend Bjørn Keil, og hans enorme viden, der i den grad har beriget mig, og mange andre borgerer på Stevns.

Tak Svend Bjørn!

Henrik Sørensen
Skovvangsvej 64
Strøby Egede

Skriv en kommentar