(Last Updated On: 14. juni 2018)

– for økonomien og arbejdet i Verdensarv Stevns. Det var ønsket fra flere kommunalbestyrelsesmedlemmer på seneste kommunalbestyrelsesmøde

Store Heddinge: Ved seneste kommunalbestyrelsesmøde skulle årsregnskab og årsrapport for Verdensarv Stevns 2017 godkendes. Sagen udviklede sig hurtigt til en diskussion om lønudviklingen i organisationen.

Driften af Verdensarv Stevns finansieres ved et årligt tilskud fra Stevns Kommune, som i 2017 var på knap 2,5 millioner kr. Heraf går godt 1,4 millioner kroner til personaleomkostninger.

– Det springer i øjnene, at lønmidlerne udgør 50 procent af budgettet. Jeg mener, at man bør vide, hvordan disse midler er blevet forbrugt, og jeg håber at få mere gennemsigtighed og forståelse for det arbejde, der foregår, sagde Bjarne Nielsen (V).

Fordobling på ét år

I 2016 udgjorde personaleomkostninger godt 760.000 kroner, og der er således sket en fordobling i posten, hvilket efterfølgende blev kommenteret af Mogens Haugaard Nielsen (Nyt Stevns):

– Lønmidlerne er fra 2016 til 2017 eksploderet, og de er i 2018 steget yderligere til 1,8 millioner kroner for to og et halvt årsværk. Jeg undrer mig over, at vi ikke har fået mere at vide om udviklingen i lønmidler, sagde han og nævnte i den sammenhæng et forslag, som Nyt Stevns tidligere har luftet: At verdensarven i stedet for at køre som en selvstændig enhed placeres under Østsjællands Museum.

Varly Jensen fra Dansk Folkeparti tilsluttede sig de to udmeldinger med ønsket om at få uddybet, hvad lønmidlerne dækker over.

For én gang skyld ambitiøse

Flere andre kommunalbestyrelsesmedlemmer udtrykte til gengæld stor tillid til det arbejde, som Verdensarv Stevns udfører. Heriblandt Steen Nielsen (S):

– Det er en relativt ny organisation, og de gør det supergodt. Det er en investering i Stevns’ fremtid. Vi kan bryste os af, at vi for en gang skyld har været superambitiøse, sagde han.

Han sidder sammen med borgmester Anette Mortensen (V), Mikkel Lundemann Rasmussen (K), Line Krogh Lay (R) og Jan Jespersen (EL) i bestyrelsen for Verdensarv Stevns som repræsentanter for kommunalbestyrelsen.

Temamøde for KB

Udvalgsformand for Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, Mikkel Lundemann Rasmussen, vil gerne vise tallene frem, og han foreslog desuden, at alle medlemmer af kommunalbestyrelsen bør få præsenteret, hvad Verdensarv Stevns foretager sig. Borgmesteren var enig og konkluderede, at kommunalbestyrelsen skal inviteres til et temamøde om arbejdet med verdensarven.

Årsregnskab og -rapport blev herefter godkendt med 15 stemmer, mens Varly Jensen og Janne Halvor Jensen fra DF valgte at stemme imod. Jacob Panton Kristensen (V) og Thomas Overgaard (S) havde meldt afbud til mødet.
rmh

Læs mere om Verdensarv Stevns, årsværk og lønmidler her: Forankring, facilitering og medejerskab

Skriv en kommentar