(Last Updated On: 25. februar 2020)

Folketingsmedlem Tanja Larsson (S) ønsker både nye skinner og grøn togdrift.

MF Tanja Larsson (S) vil give Østbanen nye skinner og gøre den til et batteritog. (Foto: Steen Brogaard)

Østbanen: Siden december 2019 har passagerer med Østbanen måtte døje med færre afgange, længere rejsetid og togskifte på Hårlev Station.

De pendlere, der skifter tog på Køge Station, har desuden oplevet yderligere.

Årsag: Skinnerne er nedslidte og for at de skal kunne holde indtil en sporrenovering finder sted, har Movia reduceret på både afgange og hastighed.

Tværkommunalt samarbejde

Der er nedsat en tværpolitisk og tværkommunal arbejdsgruppe, som består af lokale politikere fra Stevns, Køge og Faxe kommuner, der vil arbejde for at modernisere Østbanen. Gruppens analyse forventes afsluttet inden sommerferien 2020.

Samtidig har flere partiers folketingsmedlemmer involveret sig i debatten om Østbanen, og nu spiller Stevns’ og Faxes medlem på tinge, Tanja Larsson, ud med et forslag om, at Østbanen bliver forsøgsstrækning for el-tog.

BRT dyrere end nye skinner

I januar i år foreslå transportminister Benny Engelbrecht (S) og formanden for Region Sjælland, Heino Knudsen (S), at igangsætte en undersøgelse, der har til formål at etablere en grøn regional BRT-løsning (tog på gummihjul) på Østbanens tracé.

Undersøgelsen skal supplere regionens igangværende projektforberedelse af en sporrenovering.

Men i sidste uge oplyste transportministeren, i et svar til De Konservatives Brigitte Klintskov Jerkel, at: „De indledende beregninger af projektet, tyder på, at omkostningen til en ombygning af Østbanen til grøn BRT vil koste mere end 660 mio. kr.”, der er det beløb, som Movia og Lokaltog har meddelt, at skinnerenoveringen vil koste.

„Det er fortidens synder”

Østbanen er vigtig for os på Stevns og i Faxe, en af de mest travle togbaner i Danmark, siger Tanja Larsson til Stevnsbladet.

– Problemet med de slidte skinner er fortidens synder. Skinnerne blev lagt i det år, som jeg blev født, og jeg er 42 år. Vi må rette spørgsmålet til de tidligere Venstre-regeringer: hvorfor er det sket? Men nu skal vi betale for forsat at kunne komme på arbejde, i skole og på hospitalet, lyder hendes argumentation.

Skal Østbanens skinner renoveres for 600 mio. kr., eller erstattes med såkaldt ’tog på gummihjul’ eller skal der tænkes i alternativ med grøn batteritog? Det drøfter politikerne på Stevns og i Folketinget. (Foto: Klaus Slavensky)

Forsøgskanin Østbanen

Transportminister Benny Engelbrecht har for nyligt luftet tanker om en grøn omstilling af transportsektoren med batteritog, som mulig løsningsmodel på de jernbanestrækninger, og der er specifikt tale om, at strækningen fra Holbæk til Kalundborg samt fra Holbæk til Nykøbing Sjælland skal undersøges.

”Er det realistisk at få ’lirket’ Østbanen ind i denne undersøgelse?”

– Det foreslår jeg, fordi transportministeren rejser det som en mulighed. Men hvis alternativet til nye skinner er ingenting, så er en BRT-løsning okay, siger Tanja Larsson og understreger:

– Jeg synes, at det ville være spændende hvis Stevns og Faxe kunne være ”forsøgskaniner” med nyt el-tog, for det er værd at slå et slag for en grøn løsning.

Tidsplan: Sommer 2022

Tanja Larsson har nu aftalt møde med sit partis transportordfører Thomas Jensen (S), og hun har bedt om møde med transportministeren.

– Østbanens drift er vigtig for mig, og jeg er blevet valgt til at kæmpe for sager, som gavner borgerne på Stevns og i Faxe, også selv om de er svære, slutter Tanja Larsson.

Movias tidsplan for arbejdet af skinnerne er, at sporene tidligst være renoverede i sommeren 2022.
sky

Skriv en kommentar