(Last Updated On: 12. marts 2021)

13,5 millioner kroner skal fordeles ud over landets projekter i første runde

I 2015 tog lokale leen i egen hånd ved Stevns Klint på Naturens Dag. Lokale projekter af alle slags kan nu søge om tilskud fra Landdistriktspuljen. (Arkivfoto)

Donationer: Ildsjæle, foreninger, forskere og andre med gode idéer til projekter i landdistrikterne har mulighed for at søge om midler fra Landdistriktspuljen, og dermed gøre deres projekter flyvefærdige.

Balance mellem by og land

Indenrigs-og boligminister Kaare Dybvad Beck (S) har åbnet op for ansøgninger til Landdistriktspuljens første af i alt tre runder.

I år er der afsat 62 millioner kroner til udviklingsaktiviteter i landdistrikterne, hvilket er 38 millioner kroner mere end i 2020. Formand i Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, siger i den anledning:

– Det sender vigtige signaler til landdistrikterne og til øerne, at der følger handling med, når regeringen taler om vigtigheden af at skabe balance mellem land og by. Nærhed er blevet mere end blot et populært samtaleemne og med oprettelsen af det nye ministerium med Kaare Dybvad Beck som minister, gør man alvor af sine ord ved at afsætte et rekordstort beløb møntet på udviklingsprojekter i landdistrikterne. Særligt taget det kriseprægede år i betragtning er det derfor enormt vigtigt, at flere lokale udviklingsprojekter kan få tilskud, siger Steffen Damsgaard og fortsætter:

– Målretningen af puljen til områder præget af landvindmøller er vigtig, fordi lokalbefolkningen dér er mest generet af møllerne og må leve med generne i hverdagen. Derfor giver det rigtig god mening at lokalbefolkningens projekter bliver tilgodeset i forhold til muligheden for at skabe nye tiltag og udvikling i områder med landvindmøller.

Tre runder for ansøgning

I år vil der derfor både være en runde i det tidlige forår, til sommer og til efterår.

Årets første runde uddeler midler for i alt 13,5 millioner kroner fordelt over tre emner: 9,6 mio. kr. til projekter i områder med landvindmøller; 2,5 mio. kr. til projekter på de små øer og endelig 1,4 mio. kr. til forskningsprojekter.

Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Beck fremhæver også vigtigheden af at sikre landdistrikternes udvikling med Landdistriktspuljen:

– Regeringen ønsker en målrettet indsats for at skabe udvikling og gode levevilkår i landdistrikterne. De seneste år har centralisering mange steder spændt ben for de små byer, og derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu giver ekstra støtte til de mange ildsjæle, som gør en forskel for deres lokalsamfund, siger indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Beck i en pressemeddelelse.

Søg inden 7. april

De ekstra midler i Landdistriktspuljen i 2021 er et resultat af Klimaaftalen for energi og industri fra 2020, finanslovsaftalen for 2021 samt aftale om satspuljen på børne- og socialområdet 2018-2021 fra november 2017.

Formålet med Landdistriktspuljen er at fremme beskæftigelse, erhvervsudvikling, service, levevilkår, bosætning samt lokale kultur- og fritidsaktiviteter i landdistrikterne.

Ansøgningsskemaer og vejledninger kan findes på Livoglands underside om Landdistriktspuljen.

Ansøgninger til Landdistriktspuljens første runde 2021 skal være Bolig- og Planstyrelsen i hænde inden 7. april kl. 12.00.

Det overordnede formål med støtten til projekter i områder med landvindmøller er at støtte almennyttige, rekreative, sociale og kulturelle projekter, der fremmer oplevelser i nærområdet, styrker den lokale sammenhængskraft eller kompenserer for gener fra landvindmøller.

Så de mange grupper, foreninger og andre har således muligheden for at styrke den lokale sammenhængskraft med offentlige midler.
sky

Skriv en kommentar