(Last Updated On: 25. april 2022)

For Danmarks befrielse

Højerup/Rødvig: Hjemmeværnskompagni Stevns vil i lighed med tidligere år fastholde den smukke tradition, der er skabt omkring højtideligholdelsen af Danmarks befrielse den 4. maj 1945.

Faneceremoni i Hjemmeværnskompagni Stevns ved en tidligere lejlighed. (Arkivfoto)

Igen i år markeres dagen sammen med de Stevnske Soldaterforeninger med flere arrangementer.

Om eftermiddagen lægges der kranse på Korsnæbsvej i Rødvig samt ved 5. maj stenen i Gjorslev Bøgeskov, mens der om aftenen afholdes mindehøjtidelighed i Mindelunden Højeruplund, hvor alle er velkomne.

Kl. 19.00 formeres det samlede fanekommando på parkeringspladsen ved Traktørstedet Højeruplund med efterfølgende march til mindelunden og kransenedlæggelse ved 5. maj stenen ved Hjemmeværnskompagni Stevns.

I forbindelse med kranselægningen taler borgmester Henning Urban Dam Nielsen.

Efter mindehøjtideligheden kan alle, der har lyst køre med til Hjemmeværnsgården i Store Heddinge, hvor Hjemmeværnskompagni Stevns er vært ved en kop kaffe m ed brød samt øl og vand
På Hjemmeværnsgården vil Per Dreyer Nielsen fortælle om modstandsbevægelsen på Stevns og om jødetransporterne.

Skriv en kommentar