(Last Updated On: 19. oktober 2017)

Kaj Weng Rasmussen har fået fred. Det fortjener han, efter et langt og spændende liv som folkevalgt og med en dejlig familie, som vigtigt bagland.

Jeg flyttede med Jens »tand« til Stevns i 1975, og første gang, jeg mødte Kaj Weng, var, da han som formand for socialudvalget besøgte Egestræde Børnehave, mens jeg var medlem af forældrebestyrelsen. Kaj Weng var enestående engageret og målbevidst omkring sin politiske gerning. Og han var med til at påvirke mig til selv at gå ind i lokalpolitik.

Mit næste møde og samarbejde skete derfor, da jeg i 1986 som konservativt kommunalbestyrelsesmedlem blev medlem af økonomiudvalget, som havde tradition for mødestart kl. 8. Her ankom en flittig landmand efter morgenens opgaver i stalden. Men samtidig oplevede jeg, at Fru Kirsten og de tre døtre var et væsentligt bagland for den aktive folkevalgte venstremand.

Mit samarbejde, som folkevalgt, fortsatte i Storstrøms Amt fra 1990 og herefter i Regionsråd Sjælland.

Kaj var flittig, engageret og målrettet omkring sit virke. Han gjorde, hvad han kunne, for at tilgode se Stevns’ interesser. Kaj blev mødt med respekt fra de fleste partiers side. Kaj Weng fortjente de mange anerkendelser, herunder ikke mindst ridder af Dannebrogsordenen.

Et enestående liv er slut. Selv satte jeg vort politiske samarbejde meget højt.

Æret være Kaj Wengs minde
Fysioterapeut Ellen Knudsen
Konservativ folkevalgt 1986-2013

 

Skriv en kommentar