(Last Updated On: 19. august 2019)

Det er med stor sorg, jeg modtog meddelelsen om, at vores kasserer Ingolf Nielsen, gik fra borde mandag 12. august 2019 kl. 9.15 på aftenvagten.

Ingolf var meget engageret i Stevns Marineforening, hvor han blev indmeldt i 1964.

Efter at have afsluttet et langt liv til søs, som fiskeskipper og senere som skibsfører, valgtes han som kasserer i Stevns Marineforening. På det tidspunkt var foreningen ved at sygne hen. Med en stor indsats fra Ingolfs side blev der rusket op i medlemsskaren og hvervet nye medlemmer, der blev skaffet et nyt lokale til marinestue, foreningen kom i god gænge og ikke mindst fik han genoplivet det årlige ålegilde.

Ingolf var kendt for et bramfrit sprog og at sige tingene ligeud – så kunne man synes om det, eller lade være. Man vidste altid, hvor han stod.

Hans evne til at analysere og gennemskue tingene gjorde, at han var uundværlig, når der skulle træffes store og små beslutninger.

I den sidste tid, hvor Ingolf blev ramt af sygdom, blev det lidt svært, men noget af humøret beholdt han da, og kunne stadig øse af sit uudtømmelige lager af historier fra et langt liv, både i land og til søs.

Og kassererarbejdet, det blev passet lige til det sidste, og kan videreføres i Ingolfs ånd.

Mine tanker går til Jytte og familien.

Æret være Ingolfs minde.
På Stevns Marineforenings vegne
Formand Gert Pedersen

Skriv en kommentar