(Last Updated On: 16. august 2016)

Leif JørgensenStøtteforeningen for Vallø Lokalhistoriske Arkiv har mistet sin formand siden 2013, Leif Jørgensen, Hårlev.

Når man ser på den indsats, Leif nåede at yde i dette tidsrum, er det svært at forstå, at han kun bestred posten i godt tre år. Med en formand som Leif var det let at være bestyrelsesmedlem. Bestyrelsesarbejdet lå i faste rammer med klart udstukne opgaver, og Leif påtog sig sin meget store del af dem. Her skal blot nævnes det betydelige antal foredragsaftener hver sæson, den årlige udflugt og det årlige besøg på et udvalgt slot eller gods.

En sådan aktivitet af en forholdsvis lille forening er imponerende og kunne kun lade sig gøre, fordi Leif havde evnen til at få alle de gode idéer til et årsprogram udmøntet i konkrete arrangementer gennem hårdt arbejde med kontakter, aftaler og opmærksomhed på allehånde praktiske problemer. Den store tilslutning, der har været til de fleste arrangementer viser, at Leif havde en veludviklet sans for at finde frem til noget, som interesserer medlemmerne.

Et andet område, hvor Leif lagde en stor indsats, var udgivelsen af publikationer. De senere år er der minimum udkommet to publikationer om året. Nogle af disse er kommet i flere oplag eller i ny udgave, altså også et udtryk for, at Støtteforeningen er i stand til at finde forfattere og emner, som interesserer medlemmerne.

Leif arbejdede også selv med lokalhistoriske projekter. Som eksempel herpå kan nævnes artikler i to årgange af Stevns før og nu om Haarlev Bryggeri og om Haarlev Mejeri. Ved sin død efterlod Leif et næsten færdigt manuskript om virksomheder i Hårlev, som bliver den næste udgivelse i Støtteforeningens regi.

Tankerne går tilbage til bestyrelsesmødet i juni 2015, hvor Leif markerede sin 70 års fødselsdag ved sammen med Birthe at servere en dejlig frokost for bestyrelsen. Så sent som i april var Leif aktiv i forbindelse med tilrettelæggelse af årets udflugt til Sorø. Det er svært at forstå, at det nu er forbi. Denne følelse er selvfølgelig tungest at acceptere for familien, og vore tanker går især til Birthe, der har måttet gennemlevet fire meget belastende måneder sammen med Leif.

På vegne af Støtteforeningen for Vallø Lokalhistoriske Arkiv

Bjarne Andersen

Skriv en kommentar